Multi ethnic hands in front of the EU flag

21 Mart 2020 Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü münasebetiyle Yüksek Temsilci tarafından Avrupa Birliği adına yapılan açıklama

20.03.2020 Cu - 16:13

Avrupa Birliği Konseyi - Basın Açıklaması
20/03/2020

Avrupa ve dünyada herkes COVID 19 salgınıyla mücadele etme yollarına ve krizin etkilerinin nasıl azaltılabileceğine odaklanmış durumdadır.   Avrupa Birliği bu çabaları desteklemek üzere her alanda çalışmaktadır. Bu çalışmalara ilişkin en son bilgilere Avrupa Komisyonu web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu salgınla mücadele etmek ve dünyanın neresinde olursa olsun,  ihtiyaç halindekilere yardım etmek  için yorulmaksızın çalışan herkese bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.
COVID-19 salgınına karşı Avrupa’nın ortak mücadelesine ilişkin Avrupa Komisyonu websitesi 

21 Mart 2020 Uluslararası Irk Ayırımcılığıyla Mücadele Gününde Avrupa Birliği, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ve her türlü hoşgörüsüzlükle tereddütsüz mücadele kararlılığını “sadece bugün değil hergün” yinelemektedir.

Avrupa Birliği’nde ve dışarıdaki saldırılar, nefret suçları, ayırımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve benzeri hoşgörüsüzlüklerin önlenmesi için çabalarımızı ve faaliyetlerimizi sürekli arttırmamız gerektiğini göstermektedir. AB bu suçların tamamen ortadan kaldırılması konusunda kararlıdır. Irk ayırımcılığı Avrupa Birliği’nin evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin değerleri ve ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Dolayısıyla buna hiçbir zaman hoşgörü gösterilmeyecektir.

AB, her türlü ırk yahut etnik kökene dayalı ayırımcılığı yasaklayan AB yasalarının etkin biçimde uygulanması amacıyla etkili önlemler almaktadır.  Çevirimiçi ve çevirimdışı ortamlarda ırkçı ve yabancı düşmanı söylemleri tamamen ortadan kaldırmaya kararlıyız. Bu amaçla sivil toplum, yerel yönetimler ve diğer ortaklara, fon aktarılması dahil desteklerimizi arttırmaktayız. Ayrıca ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün diğer türleriyle mücadele konusunda AB Üst Düzey Grubu gibi özellikle bu amaçla oluşturulmuş platformlar aracılığıyla en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamaya devam etmekteyiz. 

Bugün halklar arası hoşgörü ve anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede Romanlar, Yahudiler ve Müslümanlar dâhil, bilhassa etkilenen toplumların endişelerine dikkatle kulak vermeye devam edeceğiz.

Avrupa Birliği’nin ötesinde, özel projeler için fon desteği yoluyla da dâhil olmak üzere, ırka bağlı ayrımcılığı tüm dünyada ortadan kaldırmaya çalışanların yanında olmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerimizle örneğin, Vietnam’da etnik azınlık mensubu çocukların ve gençlerin dijital ortamı kullanarak haklarını daha iyi anlamalarını ve talep etmelerini sağlıyoruz. Her türlü borç esareti (bonded labour) ile mücadele edebilmeleri için, Nepal’de serbest bırakılan Haliya’ların müşterek kaygılarına ve seslerine güç katıyoruz. Adalete erişimlerini artırmak suretiyle Romanları güçlendiriyoruz. Homojen olmayan Yahudi-Arap karışımı şehirlerde nefret suçları ile mücadele ediyoruz. Ayrıca ötekileştirilen toplumlara ücretsiz hukuki ve psiko-sosyal yardım sağlıyoruz.

Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması için gerek AB içinde gerekse ötesinde yürüttüğümüz çalışmalarda, ortak ülkeler, sivil toplum, insan hakları savunucuları, AGİT gibi uluslararası kuruluşlar, Avrupa Konseyi ve dünyadaki diğer bölgesel örgütler ve Birleşmiş Milletlerle olan işbirliğimize devam edeceğiz. Avrupa Birliği, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde öngörüldüğü üzere, her bireyin özgürlüğünün ve onur ve haklar bakımından eşitliğinin sağlanması amacıyla, bütün dünyada ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması için mücadele etmeye devam edecektir.

Basın irtibat
Virginie Battu (EEAS) +32 470 18 24 05