Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on strikes in Syria

AB adına Yüksek Temsilci Federica Mogherini tarafından Suriye'de hedeflerin vurulması konusunda yapılan açıklama

14.04.2018 Ct - 16:24

14/4/2018 | Basın Bülteni

Avrupa Birliği, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) / BM Ortak Soruşturma Mekanizması (Joint Investigative Mechanism-JIM) tarafından teyit edilen ve geçtiğimiz aylarda Doğu Guta'da ve -Duma'da yıkıcı kimyasal saldırı konusunda son raporlar dahil- Suriye'nin başka kesimlerinde sürekli olarak rapor edilen, Suriye rejimince mükerrer kimyasal silah kullanımını en kuvvetli şekilde kınadığını bir kez daha ifade eder.

Bu bağlamda ABD, Fransa ve Birleşik Krallık tarafından Suriye'de kimyasal silah tesislerinin vurulması konusunda Avrupa Birliği bilgilendirilmiş olup, söz konusu tedbirler sadece Suriye rejiminin kendi halkını öldürmek için daha fazla kimyasal silah ve kimyasal madde kullanımını engellemek üzere alınmıştır.

AB, kimyasal silah kullanımının engellenmesine yönelik her türlü çabaya destek vermektedir. Uluslararası camianın halen, OPCW Veri Toplama Misyonu tarafından da teyit edilen, kimyasal silah kullanımıyla karşı karşıya kalıyor olması [AB'de] derin bir şok yaratmaktadır. Deklarasyonu Değerlendirme Ekibinin  (Declaration Assessment Team-DAT) raporları, Suriye tarafından yapılan deklarasyonun Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne göre doğru ve eksiksiz olduğunun tam olarak doğrulanamadığını ortaya koymaktadır.

Hesap verebilirlik zaruridir. Kimyasal silah kullanımı ya da kimyasal maddelerin silah olarak kullanılması savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu eylemlerinden dolayı sorumlulardan hesap sorulacaktır. Bu sebepten dolayı, AB, kimyasal saldırı faillerinin tespit edilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin 2235 (2015) Sayılı Kararı ile kurulan JIM'e verilen yetkinin Kasım 2017'de yenilenmemiş olmasını esefle karşılar. Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'de kimyasal saldırı faillerinden hesap sorulmasını sağlamak üzere bağımsız bir mekanizmanın yeniden oluşturulması hususunda güçlü bir karar halen alamamış olması son derece üzücüdür.

Temmuz 2017 ve Mart 2018'de, AB, kimyasal silahların geliştirilmesi ve kullanılmasında oynadıkları rolden dolayı Suriyeli üst düzey yetkililer ve bilim adamları için ilave kısıtlayıcı tedbirler hayata geçirmiş olup, gerektiği takdirde başka tedbirlerin de uygulanmasını değerlendirmeye her zaman hazırdır.

AB, bilhassa Suriye rejimi tarafından olmak üzere daha fazla kimyasal silah kullanımının engellenmesi için, başta Rusya ve İran olmak üzere, tüm ülkeleri nüfuzlarını kullanmaya çağırır ve "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması için Uluslararası Ortaklık" girişimine verdiği desteği ifade eder.

AB, Suriye çatışmasına siyasi çözümden başka bir çözüm olamayacağını bir kez daha ifade eder. Suriye krizini daha geniş ölçekli bölgesel bir çatışmaya dönüştürme riskini taşıyan şiddetin tırmanmasını önlemek ortak hedefimizdir. Aksi takdirde, böylesi bir durum Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada ciddi sonuçlara yol açabilir. AB çatışmanın tüm taraflarını, özellikle de rejimi ve müttefiklerini, ateşkesi derhal uygulamaya ve oybirliğiyle kabul edilen 2401 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca insani [yardım] erişimini ve tıbbi amaçlı tahliyeleri sağlamaya çağırır. AB çatışmaya bulunabilecek sürdürülebilir bir çözümün, 2254 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ve BM liderliğinde yürütülen Cenevre sürecinde Suriyeli tarafların müzakere ettiği 2012 Cenevre Bildirisi doğrultusunda, gerçek bir siyasi dönüşüm gerektirdiğini bir kez daha ifade eder.

24-25 Nisan 2018'de AB ve BM eş-başkanlığında gerçekleştirilecek olan Suriye'ye ilişkin İkinci Brüksel Konferansı, tüm uluslararası camianın siyasi sürece yönelik daimi desteğini yeniden harekete geçirmesi ve süregelen çatışmanın başlıca mağdurlarına, yani Suriye içinde ve dışındaki Suriye halkına, yeni yardım taahhütlerinde bulunması için bir fırsat teşkil edecektir.

 
 
 
 

Press contacts

Maja Kocijancic +32 2 298 65 70 / +32 498 98 44 25