EU budget: Commission proposes €1.26 billion to reinforce the European Solidarity Corps

AB Bütçesi: Avrupa Dayanışma Birlikleri’ni güçlendirmek üzere 1.26 milyar Avroluk teklif sunuyor

12.06.2018 Sa - 14:35

Avrupa Komisyonu – Basın Duyurusu
Brüksel, 11 Haziran 2018

Komisyon 2021-2027 dönemini kapsayan bir sonraki uzun vadeli AB Bütçesi kapsamında, Avrupa Dayanışma Birlikleri’nin (ESC-European Solidarity Corps) sunduğu fırsatları genişletmek üzere 1.26 milyar Avroluk bir tahsisatla, 2020 yılı ötesine yayılan yeni bir program teklif ediyor.

Yeni program sayesinde 2021-2027 döneminde en az 350,000 genç Avrupalı, gönüllülük, stajyerlik ve işe yerleştirilme yoluyla ihtiyaç sahibi toplumlara destek verme imkânına sahip olacak. Bugün kabul edilen teklif, önümüzdeki bütçe döneminde ESC’nin pekiştirileceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Komisyonun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Üyesi Günther H. Oettinger şunları söyledi: "Dayanışma Avrupa Birliği’ndeki kilit değerlerden biridir ve Avrupa Dayanışma Birlikleri’nin başarısı da bizlere, gençlerin dayanışma faaliyetlerine katılma yönünde yoğun bir talebi olduğunu göstermektedir. İşte bu nedenle AB’nin önümüzdeki döneme ait bütçesinde, ESC’ye yönelik mali kaynaklarda ciddi bir artış yaptık."

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan sorumlu Komisyon Üyesi Tibor Navracsics ise şunları ifade etti: “Avrupa Komisyonu bu teklifle, dayanışmayı ve gençleri güçlendirme doğrultusunda sahip olduğu kararlılığı teyit etmiştir. Avrupa Dayanışma Birlikleri’ni kıtamızın üzerinde veya ötesinde yardıma muhtaç olanları desteklemeye ve dayanıklı ve uyumlu toplumlar inşa edilmesine yardımcı olmaya hazır geniş bir insanlar ve örgütler topluluğu haline getirmek için her adımı atıyoruz. Burada gençler de yeni beceriler edinecek, yeni dostluklar kuracak ve Avrupalı olmanın ne demek olduğuna dair kuvvetli bir anlayış geliştirecektir.”

İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu Komisyon Üyesi Marianne Thyssen ise şunları söyledi: "Bugüne kadar elde edilen deneyimlerden yola çıkarak bu teklif, daha kapsayıcı ve daha esnek bir yaklaşımla birlikte neticede ister gönüllük isterse iş yerleştirmeyi seçmiş olsunlar, katılımcılar için daha büyük bir seçim özgürlüğü de öngörmektedir."

Yeni program, ESC’nin ilk yılında kaydettiği başarıların üzerine inşa edilecek olup dayanışma çalışmalarında yer almak isteyen gençler için de tek giriş noktası olarak hizmet verecektir. Program özellikle şunları içerecektir:

  • AB üyesi olmayan ülkelerde insani yardım operasyonlarını destekleyecek gönüllülük faaliyetleri: Bugüne kadar AB Yardım Gönüllüleri  (EU Aid Volunteers) adı altında faaliyet göstermiş olan başarılı insani yardım programının ESC’ye eklenmesi de AB dışında gönüllülük faaliyetlerine [katılım] fırsatları doğuracak ve Dayanışma Birlikleri kapsamında var olan bireysel veya grup gönüllülük çalışmaları, stajyerlik programlarına katılım veya Avrupa veya ötesinde dayanışma alanında iş bulma gibi fırsatları da tamamlar nitelik arz edecektir;
  • Hedefi belli tedbirler: Bunlar arasında ek fon kaynakları veya daha kısa süreli belirli faaliyetler veya --dezavantajlı bireylerin ESC’de yer almasını daha kolay kılmak gibi-- kişinin kendi ülkesinde yürütülecek belirli faaliyetler yer alacaktır. 

Bir sonraki adımlar

AB fonlarının sahada en kısa süre içinde netice vermeye başlamasını sağlamak adına uzun vadeli AB bütçesinin ve sektörel tekliflerinin geneli üzerinde hızlı bir mutabakata varılması yaşamsal önem taşımaktadır.

Meydana gelebilecek gecikmeler, ESC programının ilk yılının uygulanmasını sorgulatabilir. 2019 yılında bir sonraki uzun vadeli bütçe üzerinde varılacak bir mutabakat, mevcut (2014-2020) uzun vadeli bütçe ile yeni uzun vadeli bütçe arasındaki geçişin pürüzsüz olmasını ön görecek ve herkesin yararına fonların tahmin edilebilirliğini ve devamlılığını sağlayacaktır.

Ön bilgi

Birliğe Sesleniş 2016 konuşmasında (2016 State of the Union), Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, ESC’nin kuruluşunu ilan etmiş ve 18-30 yaş grubu gençlere, AB çapında ve ötesinde, çeşitli dayanışma faaliyetlerine katılma fırsatlarından faydalanmalarını önermişti.  Devreye sokulduğu 7 Aralık 2016 tarihinden bu yana (launch on 7 December 2016) neredeyse 64,000 genç, ESC’ye katılmış ve yaklaşık 5,000 katılımcı da faaliyetlerini başlatmıştır.

Aralık 2016’da başlayan ilk aşamada (December 2016) harekete geçirilen 8 farklı program kapsamında ESC altında gönüllülük, stajyerlik ve iş fırsatları sunulmuştur. Mayıs 2017’de Komisyon, ESC’yi kendi finansman mekanizması ve hukuki çerçevesiyle donatma teklifi getirmiştir. Bu teklif hâlihazırda Avrupa Parlamentosunda ve Konseyde görüşülmektedir. Bu sayede tutarlılık ve etkinin daha da arttırılması sağlanacaktır. 2018-2020 dönemi için ESC’ye dönük 376,5 milyon Avroluk bir bütçe sayesinde 2020 sonu itibariyle 100,000 genç Avrupalı, topluma destek olabilecek ve yetkinliklerini de geliştirmiş olacaktır.

Katı kalite kurallarına bağlı tüm kamu veya özel sektör kurum veya kuruluşu, ESC için proje sunabilir. Uygulama Avrupa Komisyonu, üye ülkelerdeki Erasmus+ Ulusal Ajansları ve Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansları tarafından yapılacaktır.

Daha fazla bilgi için

MEMO: The European Solidarity Corps beyond 2020: Questions and Answers

Factsheet: EU budget for the future: European Solidarity Corps beyond 2020

Factsheet: EU budget for the future: European Solidarity Corps in action

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Solidarity Corps programme and repealing [European Solidarity Corps Regulation] and Regulation (EU) No 375/2014 (COM (2018) 440/2)

European Solidarity Corps portal

Website on the EU budget for the future

IP/18/4035

Basın irtibat:

Genel sorularınız için: Europe Direct tel: 00 800 67 89 10 11 veya e-posta