EU budget: Commission proposes major funding increase for stronger borders and migration

AB Bütçesi: Komisyon daha güçlü sınırlar ve göç konusunda ciddi bir fon artışı yapılmasını teklif ediyor

13.06.2018 Çar - 11:23

Avrupa Komisyonu – Basın Duyurusu
Brüksel, 12 Haziran 2018

Gelecek uzun vadeli AB Bütçe dönemi (2021-2027) için Komisyon, göç ve sınır yönetimine ayrılan ve bir önceki dönemde 13 milyar Avro olan bütçe kaynağında yaklaşık üç kat artış yapılmasını ve bu rakamın 34.9 milyar Avroya çıkartılmasını teklif ediyor.

Komisyonun ortaya koyduğu teklif artan göç, hareketlilik ve güvenlik sınamaları karşısında bir cevap niteliği taşımakta; öngörülemeyen göç hareketleri karşısında devreye alınabilecek daha esnek fon araçlarını içermekte ve sınır muhafaza konusunu da yeni bütçenin merkezine oturtmaktadır. Entegre sınır yönetimi için yeni ve ayrı bir fon yaratılacak olup Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı da yaklaşık 10,000 kişilik bir daimi sınır muhafızı personeliyle daha da kuvvetlendirilecektir. Yeni sınır fonu, gümrük kontrol ekipmanlarına finansman sağlayarak aynı zamanda gümrük kontrollerinde Üye Devletlere de yardımcı olacaktır.

Yaptığı açıklamada Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans şunları söyledi: "Geçmiş deneyimlerimizden ve göçün, gelecekte de bir sınama olmayı sürdüreceği bilgisinden yola çıkarak fonlarda daha önce benzeri görülmemiş bir artış teklif ediyoruz. Özellikle Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik [ajansımızla birlikte] ortak AB sınırlarımızın da güçlendirilmesi, bir önceliğimiz olmaya devam edecek. Fon araçlarımızın esnekliğinin arttırılması, --ihtiyaç duyduklarında, ihtiyaç duyulan yerde ve özellikle de kriz zamanlarında-- üye devletleri hızlı bir şekilde desteklemeye hazır olduğumuz anlamına gelmektedir."

Göç, İçişleri ve Yurttaşlık konularından sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos ise konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Önümüzdeki yıllarda da dış sınırlarımızın daha iyi bir şekilde yönetilmesi ve göç konusu, AB’nin, üye devletlerin ve yurttaşlarımızın temel öncelikleri olmayı sürdürecektir. Sınamalar büyüdükçe ihtiyaç duyulan kaynaklar da büyümektedir: işte bu sebeple bu sahadaki bütçe kaynağımızı nerdeyse üç katına çıkartmayı teklif ediyoruz. Daha güçlendirilmiş bir fon kaynağı, dış sınırlarımızın daha fazla güvenli hale getirilmesi, ihtiyacı olanlara korunma sağlanması, yasal göçün ve entegrasyon çabalarının daha iyi bir şekilde desteklenmesi, düzensiz göçle mücadele ve kalış hakkı olmayanların etkin ve hızlı bir şekilde geri gönderilmesi gibi siyasi öncelikleri uygulayabilmemiz açısından da çok önemlidir."

Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrükten sorumlu Komisyon Üyesi Pierre Moscovici ise şunları söyledi: "AB’nin 115,000 gümrük görevlisi, sahte veya güvenli olmayan mallar ile yasadışı ticaretin diğer biçimlerinden yurttaşlarımızın korunmasında, mücadelenin ilk sıralarında görev yapmaktadır. Bu yaşamsal görevde onları desteklemek adına bugün, AB ülkelerinin en yüksek teknolojiye sahip gümrük ekipmanlarını alabilmeleri için 1.3 milyar Avro tutarında yeni bir fon kaynağı teklif ediyoruz. AB Gümrük Birliği, önümüzdeki ay 50nci yıldönümünü kutluyor olacak: bu birliğin her geçen gün daha da güçlenmesini sağlamak zorundayız.”

2015 ve 2016 mülteci krizleri sırasında AB tarafından üye devletlere sağlanan mali ve teknik destek, arama ve kurtarma kapasitelerinin geliştirilmesi; geri dönüşlerin hızlandırılması; dış sınırların daha iyi yönetilmesi adına, [göç] baskısı altındaki üye devletlerin desteklenmesi adına hayati bir önem taşıdı. Geçmiş deneyimlerden alınan derslerden yola çıkan Komisyon, kritik alanlar olan göç ve sınır yönetimi alanları için fon kaynağının neredeyse üç katına çıkartılmasını teklif ediyor.

1. AB dış sınırlarının güvenliğinin sağlanması

AB dış sınırlarının etkin bir şekilde korunması, göç yönetimi ve iç güvenliğin sağlanması için de yaşamsal nitelik arz etmektedir. Güçlü dış sınırlar, aynı zamanda AB’nin iç kontrol olmaksızın Schengen alanını muhafaza etmesini de sağlamaktadır. Komisyon, sınır yönetimine toplamda 21.3 milyar Avro tahsis edilmesini ve 9.3 milyar Avroluk yeni bir Entegre Sınır Yönetimi Fonunun (IBMF) oluşturulmasını teklif etmektedir.

Yeni fonun özellikleri şu şekilde öngörülmektedir:

- Doğru bir öncelikler grubu:

 • Avrupa’nın dış sınırlarının güçlendirilmesi: Yeni fonla, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik [ajansı], sınırlarda yapılacak sistematik kontroller ve gelecekte [devreye sokulacak] Giriş/Çıkış sistemi de dâhil olmak üzere yeni büyük ölçekli ve birbiriyle uyumlu çalışabilen IT sistemleri ile birlikte, AB sınırlarının daha iyi bir şekilde korunması için geçmişte yapılan çalışmalar devam ettirilecek ve bu çalışmaların üzerine yenileri inşa edilecektir. Fon göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede ve tehdit oluşturanların yakalanması ve durdurulmasında; denizde arama-kurtarma çalışmalarında; sınır muhafızlarının eğitiminde ve baskı altındaki üye devletlere hızlı bir şekilde operasyonel destek sağlanması alanlarında kullanılmak üzere kanalize edilecektir;
 • Daha güçlü ve daha verimli bir vize politikası: Fon aynı zamanda, bir taraftan güvenliği kuvvetlendirip düzensiz göç risklerini azaltırken diğer tarafta da AB vize politikasının gelişip modernleşmesini de sağlayacaktır;

- Üye devletlere destek: Yeni fon, uzun vadeli fon kaynağı olarak 4.8 milyar Avroyla üye devletlerin sınır yönetimi tedbirlerini ve vize politikasını destekleyecektir. Fon güçlü bir şekilde üye devletlerin ihtiyaçlarını yansıtacak ve orta vadede yapılacak bir gözden geçirme, yeni ortaya çıkan veya ek baskıları da dikkate alacaktır. Tüm üye devletler, sabit 5 milyon Avro alacak; geri kalan miktar ise dış kara sınırları (%30), dış deniz sınırları (%35), havalimanları (%20) ve konsolosluklar (%15) bağlamında iş yükü, baskı ve tehdit seviyeleri dikkate alınarak dağıtılacaktır;

- Esnek ve hızlı cevap: 3.2 milyar Avro, üye devletlere, AB-düzeyinde projelere ve acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hedefi belirli destekler olarak sağlanacaktır. Yeni fon kaynağı, ihtiyaç belirdiğinde ve kritik önceliklerin ortaya çıkmasıyla birlikte acil fon yardımın üye devletlere yönlendirilmesinde yeterli düzeyde esneklik gösterecek şekilde tasarlanmıştır;

- Dış sınırlarda daha iyi gümrük kontrol ekipmanları: Yeni araç kapsamında yeni tarayıcılar ve otomatik plaka tespit sistemleri gibi son teknoloji ürünü gümrük ekipmanlarını satın alabilmesi, bu ekipmanların bakımlarının yapılabilmesi, narkotik köpek ekipleri ile mobil laboratuvarlarda numune tahlillerinin yapılabilmesi için üye devletlere yardım amacıyla 1.3 milyar Avro ayrılacaktır;

- AB sınır yönetimi ajanslarının güçlendirilmesi: Bu fon dışında, ayrı olarak sunulmak üzere, 12 milyar Avrodan fazla bir kaynak da Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ile EU-LISA’yı daha fazla güçlendirmek üzere kullanılacaktır.

2. Göç: dayanıklı, gerçekçi ve adil bir politikanın desteklenmesi

Komisyon, göç fonlarının %51 oranında arttırılarak yenilenmiş İltica ve Göç Fonu (AMF) kapsamında, 10.4 milyar Avroya çıkartılmasını teklif etmektedir. Fon üç temel alanda sarf ettikleri çabalarda üye devletleri destekleyecek: iltica, yasal göç ve entegrasyon, düzensiz göçle mücadele ve geri dönüşler.

Yeni fonun temel nitelikleri şöyle öngörülmektedir:

- Doğru bir öncelikler grubu: Yeni fon, ulusal iltica sistemlerine verdiği yaşamsal desteği idame ettirecek ve AB fonlarının, aşağıda yer alan temel baskı kaynağı nitelikli alanlara yönlendirilmesine yenilenen bir odaklanma sağlayacaktır:

 • Daha güçlü ve daha verimli bir Avvrupa iltica sistemi: Fon, dış boyutu da dâhil olmak üzere, tüm yönleriyle Ortak Avrupa İltica Sistemi’nin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olacaktır;
 • Yasal göç ve entegrasyona daha fazla destek: Fon kısa vadede AB’de yasal yollarla kalmakta olan ama AB vatandaşı olmayanların erken aşamada entegrasyonunun desteklenmesi için ek kaynak ayıracaktır; daha uzun vadede sosyoekonomik entegrasyon için bu destek, Uyum Fonlarıyla tamamlanacaktır;
 • Daha hızlı ve daha sık geri dönüşler: Fon, düzensiz göçle mücadeleye yönelik daha eşgüdümlü bir yaklaşımı destekleyecek, geri dönüşlerin etkinliğini arttıracak ve geri kabul konusunda, AB üyesi olmayan devletlerle işbirliğini daha da yoğunlaştıracaktır;

- Üye devletlere destek: Fon, üye devletlerin ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde, göçü yönetmelerinde bu ülkelere 6.3 milyar Avroluk uzun vadeli bir kaynak sağlayacaktır. Orta vadede yapılacak bir gözden geçirme, ortaya çıkan yeni veya ek baskıları dikkate alacaktır. Tüm üye devletler, sabit 5 milyon Avro alacak; geri kalan miktar ise iltica (%30), yasal göç ve entegrasyon (%30) ve düzensiz göçle mücadele ve geri dönüş (%40) bağlamında baskı seviyeleri ile oranlar dikkate alınarak dağıtılacaktır;

- Daha iyi hazırlık: 4.2 milyar Avroluk fon kaynağı, üye devletlere hedefi belirli destek verilmesi; yeniden yerleştirme veya acil ihtiyaçlara cevap verme gibi gerçek Avrupalı katma etki yaratan projeler ve acil fonların ihtiyaç belirdiğinde üye devletlere yönlendirmesi için ayrılacaktır;

- AB fon araçları arasında daha iyi bir eşgüdüm: İltica ve göç fonu, düzensiz göçle mücadele, menşe ülkelerde fırsatların iyileştirilmesi, geri dönüşler, geri kabul ve yasal göç konularında işbirliğinin geliştirilmesi de dâhil, ortağımız olan ülkelerle göç alanındaki işbirliğinin arttırılması ve hızlandırılmasına yönelik AB dış politika araçları kapsamında ayrılan ek fonlarca tamamlanacaktır;

- AB ajanslarının güçlendirilmesi: Bu fonun dışında ve ayrıca sunulmak üzere yaklaşık 900 milyon Avroluk bir kaynak da yeni Avrupa Birliği İltica Ajansının güçlendirilmesi amacıyla ayrılacaktır.

Sonraki adımlar

AB fonlarının sahada en kısa süre içinde netice vermeye başlamasını sağlamak adına uzun vadeli AB bütçesinin ve sektörel tekliflerinin geneli üzerinde hızlı bir mutabakata varılması yaşamsal önem taşımaktadır.

Meydana gelebilecek gecikmeler, AB’nin ortaya çıkabilecek krizlere cevap verilebilme kapasitesini tehlikeye sokabilir ve AB çapında [uygulanan] Yardımlı Geri Dönüş (AVR) ve Geri Kabul programları gibi projeleri yaşamsal önem taşıyan fonlardan mahrum bırakabilir ve yeniden yerleştirme için kullanılan AB fonlarının devamlılığını tehlikeye sokabilir. 

2019 yılında bir sonraki uzun vadeli bütçe üzerinde varılacak bir mutabakat, mevcut (2014-2020) uzun vadeli bütçe ile yeni uzun vadeli bütçe arasındaki geçişin pürüzsüz olmasını ve herkesin yararına fonların tahmin edilebilirliğini ve devamlılığını sağlayacaktır.

 

Önbilgi

Sınır yönetimi ve göç, Junker Komisyonunun göreve gelişinden bu yana Başkan Juncker'in Temmuz 2014’te duyurduğu Siyasi İlkelerden (Political Guidelines), 13 Eylül 2017 tarihinde yaptığı Birliğe Sesleniş konuşmasına kadar (State of the Union address) siyasi bir öncelik olmuştur.

Ne var ki ölçeği ve aciliyetiyle 2015-16 mülteci krizin, Avrupa’yı hazırlıksız yakalamıştır. İnsani bir krizi önlemek ve daha önce benzeri görülmemiş bu durum ile yeni beliren güvenlik tehditkleri karşısında ortak bir cevap oluşturmak üzere AB, ek fonları devreye sokabilmek için mevcut bütçesinde sağlanan tüm esnekliği kullanmıştır. AMIF ve ISF (sınırlar ve Polis) fonları için 2014-2020 dönemine yönelik ilk başta ayrılan 6.9 milyar Avro, 3.9 milyar arttırılarak 10.8 milyar Avroyu bulmuştur (göç, sınır yönetimi ve iç güvenlik için); bu rakama mülteci krizi karşısında AB dışında harekete geçirilen büyük fon miktarı dâhil edilmemiştir.   

Geçmişten alınan dersler ışığında Komisyon şimdi, göç için 10.4 milyar, sınır yönetimi için 9.3 milyar ve iç güvenlik için 2.5 milyar Avro ile bazı üye ülkelerdeki nükleer faaliyetlerin emniyetli bir şekilde devre dışı bırakılması için 1.2 milyar Avro olmak üzere toplamda 23 milyar Avroluk bir miktara varacak şekilde, fonu her alanda iki katına çıkartmayı teklif etmektedir.

Ayrıca güvenlik, sınır ve göç yönetimi için AB ajanslarına yönelik destek de 4.2 milyardan 14 milyar Avroya yükseltilecektir.

 

 

Daha fazla bilgi için

Frequently Asked Questions - Future EU funding for Borders and Migration

Legal texts and factsheets:

 • Regulation establishing the Asylum and Migration Fund
 • Annexes to the Regulation establishing the Asylum and Migration Fund
 • Regulation establishing the instrument for financial support for customs control equipment
 • Annexes to the Regulation establishing the instrument for financial support for customs control equipment
 • Regulation establishing the instrument for financial support for border management and visa
 • Annexes to the Regulation establishing the instrument for financial support for border management and visa
 • Impact assessment of the MFF Programme
 • Impact assessment: Executive summary
 • Factsheet - EU Budget for the Future - Migration: Supporting a Robust, Realistic and Fair EU Policy
 • Factsheet - EU Budget for the Future - Securing the EU's External Borders

More information on the EU budget for the future can be found here

Website of Commissioner Dimitris Avramopoulos

Follow Commissioner Avramopoulos on Twitter

Website of Commissioner Pierre Moscovici

Follow Commissioner Moscovici on Twitter

 

 

 

IP/18/4106

Basın irtibat:

Genel sorularınız için: Europe Direct tel: 00 800 67 89 10 11 veya e-posta