Myanmar/Burma: Council adopts conclusions

AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Myanmar/Burma kararları

26.02.2018 Pt - 15:21

26/02/2018 / Basın Duyurusu

26 Şubat'ta Dış İlişkiler Konseyi, başta son derece vahim şartların hüküm sürmeye devam ettiği Rakhine eyaleti konusunda olmak üzere, Myanmar/Burma'nın durumuna ilişkin kararlar aldı.

Konsey, tecavüz ve öldürme olayları dâhil olmak üzere, Myanmar/Burma ordusu ve güvenlik güçleri tarafından işlenmekte olan yaygın, sistematik ve vahim insan hakları ihlallerini kınar ve Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) ve diğer militan gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılara yönelik kınama mesajını yineler.

AB ayrıca Myanmar/Burma'yı hesap verebilirlik konusunu ele almaya ve yerinden edilen insanların evlerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönebilmeleri için  gereken koşulları tesis etmeye çağırır.

Söz konusu durum dikkate alınmak suretiyle Konsey, aldığı kararlarda Yüksek Temsilciyi aşağıdaki hususlarda bir an evvel öneriler sunmaya davet eder;  

 

  • Ülke içerisinde baskı yaratmak üzere kullanılabilecek silah ve ekipmana uygulanan mevcut ambargonun uzatılması ve etkisinin arttırılmasına dönük seçenekler ve
  • Ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Myanmar silahlı kuvvetlerinin (Tatmadaw) üst düzey subaylarına yönelik kısıtlayıcı tedbirler