ec

AB Emisyon Ticareti Sistemi: Parlamento ve Konsey arasındaki önemli anlaşma AB'nin Paris Anlaşmasını hayata geçirme taahhüdünü gerçekleştiriyor

10.11.2017 Cu - 10:04

Avrupa Komisyonu - Açıklama
Brüksel, 9 Kasım 2017

Avrupa Parlamentosu ve Konsey bugün AB Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS)'nin 2020 sonrası dönem için gözden geçirilmesi hususunda ilkesel olarak anlaşmaya vardı. Bu gözden geçirme, Paris Anlaşması çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını asgari %40 azaltma taahhüdünün önemli bir kısmını gerçekleştirmek üzere AB'nin doğru adımları atmasına katkıda bulunacaktır. 

Parlamento ile Konsey arasında bugün varılan anlaşma, Komisyon'un Temmuz 2015'te AB ETS'nin yenilenmesi yönünde sunduğu teklifin ardından yürütülen iki yılı aşkın müzakereleri müteakip elde edilen net bir sonuçtur.   

Varılan siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade eden, İklim Eylemi ve Enerjiden sorumlu Komisyon Üyesi Miguel Arias Cañete konuya ilişkin şunları söyledi; "Bugünkü önemli anlaşma Avrupa Birliği'nin Paris taahhütlerini ve iradesini somut eyleme dönüştürdüğünü göstermektedir. AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin güçlendirilmesi için gerekli mevzuatın uygulamaya konulması ve iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi suretiyle, Avrupa bir kez daha iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmektedir. Bu mevzuat Avrupa karbon-emisyon piyasasının amacına hizmet eder hale gelmesini sağlayacaktır. Özellikle güçlü bir karbon kaçağı rejimi ve Piyasa İstikrar Rezervi konularında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum."        

AB Emisyon Ticareti Sistemi, piyasaya dayalı bir tavan ve ticaret sistemi yoluyla enerji yoğun endüstri ve enerji sektörü kapsamında 11,000'i aşkın tesisin saldığı karbon dioksite bir sınır getirmiştir.

Komisyon teklifini temel alan Parlamento ve Konsey'in mutabık kaldığı başlıca önlemler şu şekildedir:

  • Emisyon azaltımlarının hızlandırılması ve Piyasa İstikrar Rezervinin güçlendirilmesi amacıyla sistemde önemli değişiklikler yapılması, böylelikle karbon piyasasında mevcut aşırı tahsisat arzının  önüne geçme sürecinin hızlandırılması;
  • Gerektiğinde, karbon sızıntısı riskine karşı Avrupa endüstrisine ilave koruma sağlayacak ek önlemler;
  • Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde sanayi ve enerji sektörlerinin yenilik ve yatırımla bağlantılı güçlüklerin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak çeşitli destek mekanizmaları.

Sonraki adımlar

Siyasi anlaşmanın ardından (Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasındaki 'üçlü' müzakere), metnin Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından resmen onaylanması gerekmektedir. Her iki eş-yasama mercii de onaylandıktan sonra, gözden geçirilmiş AB ETS Direktifi Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesinde yayınlanacak ve yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.