fbpx AB mültecilere yönelik yardimlari kapsaminda 430 ambulansı finanse ediyor | AB Türkiye
AB mültecilere yönelik yardimlari kapsaminda 430 ambulansı finanse ediyor

AB mültecilere yönelik yardimlari kapsaminda 430 ambulansı finanse ediyor

29.01.2021 Cu - 13:10

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep’te  SIHHAT projesi kapsamında AB tarafından finanse edilen toplam 430 ambulanstan, 38 adet tam donanımlı ambulansın devir teslimini gerçekleştirdi.

Ambulansların Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki'ye teslim edildiği törene, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç da katıldı.

SIHHAT nedir?

SIHHAT, AB’nin Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar Avroluk Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında yer alan kilit projelerden birisidir. SIHHAT, Suriyeli mültecilerin sağlık statüsünün iyileştirilmesini ve herkese ücretsiz, modern sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlamaktadır.Doğrudan sağlanan 300 milyon Avroluk hibe ile 2016 yılından bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan proje multecilere sunulan hizmetler konusunda mükemmel sonuçlar elde etmistir.

Proje kapsamında, Türkiye'nin çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan 29 ilinde, 177 Göçmen Sağlığı Merkezi ve 10 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kurulmuş ve ilaç, vitamin ve aşı dahil, tıbbi malzemeler ve cihazlarla donatılmıştır.
Bu merkezlerde toplam 3.400 kalifiye Suriyeli sağlık çalışanı, kendi yurttaşlarına ana dilleri olan Arapçada, birinci basamak sağlık hizmetlerinden, ruh sağlığı, psikososyal destek, fizyoterapi, rehabilitasyon ve üreme sağlığı hizmetleri gibi uzman hizmetlerine uzanan çeşitli sağlık hizmetleri sunmaktadır

Sagliga erişimi herkes için kolaylaştırmak ve acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak için, seçilen illere dağıtılmak üzere, AB hibesi kapsamında 430 tam donanımlı ambulans ve 112 mobil sağlık aracı satın alınmıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tören münasebetiyle şu açıklamayı yapmıştır: “AB'nin finanse ettiği 430 ambulansın, hem mültecilere hem de ev sahibi topluluklara acil hizmet sunumunu daha da geliştirerek, Türk sağlık sisteminin dayanıklılığını arttırmasını umuyoruz. Bu destek, bilhassa olağandışı pandemi döneminde daha da önem taşımaktadır. Bugün Gaziantep'te bu ambulanslardan 38'unun devir teslimini gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyor ve ambulansların birçok kişinin hayatının kurtarılmasına vesile olmasını diliyorum!"

SIHHAT projesi 31 Ocak 2021'de sona erecek olsa da, AB, projenin devamı olan SIHHAT 2'ye FRİT kapsamında en az önümüzdeki 3 yıl boyunca fon sağlamaya devam edecek.


Arka Plan
 

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı:

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale amacıyla Türkiye'ye destek olmaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB'nin orta ve uzun vadeli müdahalelere yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir. Ocak 2016'da, AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programının hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır.

FRİT kapsamında eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma, göç yönetimi ve insani yardım gibi kilit alanlarda destek sağlamak suretiyle hem mültecilere hem de Türkiye’deki ev sahibi toplumlara 6 milyar Avroluk destek taahhüt edilmiştir.


AB’nin sağlık sektöründe Suriyelilere ve ev sahibi topluma desteği:

AB, tüm mülteci nüfusunun kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türk sağlık sistemine, 6 milyar Avro bütçeli FRİT kapsamında, bugüne kadar 780 milyon Avro değerinde programlarla destek olmuştur.

AB’nin FRİT altındaki müdahaleleri, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak ve altyapı, istihdam, kapasite geliştirme ve tıbbi cihaz alımına yatırım yapmak suretiyle mültecilerin sağlık statüsünün iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ana uygulama ortağı olarak yer almaktadır, Uluslararası Finans Kuruluşlarından ortaklar da büyük ölçekli altyapı projelerini hayata geçirmektedir. FRİT’in ve AB Güven Fonu’nun (EUTF) insani yardım ayağı kapsamında çeşitli Birlesmis Milletler ve STK sözleşmeleri hayata geçirilmiş olup, bu şekilde, FRİT’in başlangıç aşamasında sağlık hizmeti ihtiyaçlarının ve belirli sağlık hizmetlerinin karşılanması sağlanmıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Özge Akyol-Faria – Sağlık Sektörü Program Yöneticisi, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı- AB Türkiye Delegasyonu  
ozge.akyol-faria@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

Basınla ilgili sorular için:
Miray Akdağ – AB Delegasyonu Basın Müşaviri
miray.akdag@eeas.europa.eu
M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77

Ayrıntılı bilgi için:
FRIT’in internet sayfası: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
AB Delegasyonu’nun FRIT sayfası: https://www.avrupa.info.tr/en/eu-response-refugee-crisis-turkey-710
Bilgi Notu: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf