tbilissi gurcistan

AB raporu: Gürcistan reform taahhütlerini başarıyla yerine getiriyor

13.11.2017 Pt - 17:00

Brüksel, 10/11/2017 

Gürcistan'ın, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Ortaklık Gündemi 2017'yi uygulamaya geçirmesi ülkenin AB ile siyasi ortaklığı ve ekonomik entegrasyonuna bağlılığını teyit eder niteliktedir. 

Bu ilerlemenin detayları, 8 Aralık 2017 tarihinde yapılacak AB-Gürcistan Ortaklık Konseyi öncesinde bugün Avrupa Dış Eylem Servisi tarafından açıklanan Gürcistan 2. Ortaklık Uygulama Raporu'nda ortaya konuldu. 

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini konuya ilişkin şunları söyledi;  “Avrupa Birliği ve Gürcistan, her geçen gün daha da derinleşmekte olan ve yurttaşlarımıza büyük yararlar sağlayan güçlü bir ortaklığa önemli yatırımlar yapmıştır. Geçen Mart ayından bu yana Gürcistan vatandaşları kısa süreli kalışları için Schengen Bölgesine vizesiz seyahat edebilmekte, öğrencilerimiz arasında hiç olmadığı kadar karşılıklı değişimler yaşanmakta, ve iş çevrelerimizin daha çok ticaret olanağı bulunmaktadır. Bugün açıklanan rapor, Gürcistan'ın reform gündeminde net bir ilerlemeye işaret etmektedir. Avrupa Birliği halen birçok önemli alanda yürütülmesi gereken çalışmaları desteklemeyi ve Ortaklık Gündemimizin tam anlamıyla ve daimi uygulanması yönündeki kararlılığını sürdürecektir."  

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi; "Ortaklık Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin olumlu sonuçlar görmeye devam ediyoruz. Yenilenen AB-Gürcistan Ortaklık Gündemi 2020 yılına kadar ortak çalışmalara ilişkin uygulamaya dönük bir çerçeve sunmaktadır. AB standart ve mevzuatına yaklaşılması Gürcistan'ın uluslararası piyasada giderek daha güçlü bir aktör olmasına imkan vermektedir. AB Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıdır ve 2017bu alanda artışların yaşanacağını göstermektedir. Gürcistan'ın Temmuz 2017'de Enerji Topluluğu Antlaşmasına asli taraf olarak katılması AB ve Gürcistan'ı yakınlaştıran bir başka kilometre taşı olmuştur."     
 
Bu 2. Ortak Rapor, Aralık 2016'da yapılan AB-Gürcistan Ortaklık Konseyi'nden bu yana Gürcistan'ın Ortak Gündemi uygulama sürecinin hangi noktada olduğuna dair bir değerlendirme sunmaktadır. AB ve Gürcistan arasında mutabık kalınan stratejik öncelikler doğrultusunda ortaya çıkan gelişmeler ve reformlara odaklanmaktadır. Rapora göre Gürcistan, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ve AB-Gürcistan Ortaklık Anlaşmasında yer alan kilit alanları güçlendiren bir dizi reformu hayata geçirmiştir. Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (DFTCA) dahil olmak üzere Ortaklık Anlaşmasından doğan yükümlülükler üzerinde mutabık kalınan takvim çerçevesinde uygulanmıştır. Gürcistan'ın demokratik kurumları güçlendirilmiş ve insan hakları ve ayırımcılıkla mücadele konularında kapsamlı bir mevzuat çerçevesi kabul edilmiştir.       

Rapor, Ortaklık Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin, yeni mevzuat çıkarılmasını ve mevcut kural ve standartların istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektirdiğini hatırlattı. Bunlar, Gürcü vatandaşlarının zamanla DCFTA'nın ve AB-Gürcistan arasındaki daha geniş kapsamlı ilişkinin kazanımlarından tam olarak faydalanabilmelerini sağlamak için gereklidir.

Ekonomik kalkınma alanında rapor, DCFTA'nın Eylül 2014'te geçici olarak uygulamaya konulmasından bu yana AB'ye ve Gürcistan'a sağladığı faydaların altını çiziyor. Teknik düzenlemelerin ve standartların tedricen AB ile uyumlulaştırılması ile Gürcistan, uluslararası değer zincirlerine katılımını giderek güçlendirmektedir. 2016'da AB, toplam ticarette % 30'luk pay ile Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı idi. 2017'ye ilişkin ilk veriler, bu eğilimin devam ettiğini ve ikili ticaretin gücünü muhafaza ettiğini göstermektedir. 2017 yılının 1. döneminde geçen yılın 1. dönemine kıyasla, Gürcistan'dan AB'ye yapılan ithalatta %56'lık bir artış ve AB'den Gürcistan'a yapılan ihracatta da % 2'lik bir artış görülmüştür.

Avrupa Birliği, uluslararası alanda tanınmış sınırları içinde Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemeye devam etmektedir. AB, Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki kriz için AB Özel Temsilcisi'nin ve Gürcistan'daki AB İzleme Misyonunun çalışmaları yoluyla çatışma çözme çabalarını aktif biçimde desteklemektedir. Gürcistan güvenlik, terörle mücadele ve sınır aşan organize suçlarla mücadele konusunda AB'nin önemli bir ortağı olmaya devam etmektedir. Nisan 2017'de Gürcistan ve Europol, Stratejik ve Operasyonel bir Anlaşma imzaladılar ve ilk üst düzey AB-Gürcistan Stratejik Güvenlik Diyaloğu Ekim ayında gerçekleştirildi. Gürcistan, AB'nin askeri ve sivil operasyonlarına personel temin ederek, AB'nin küresel bir güvenlik sağlayıcısı olarak rolünü güçlendirmekte ve dünya çapında ülkelerin dayanıklılığını arttırmaktadır. 
 

Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy/European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations
+32 (0)2 29 86570
+32 (0)498 984 425
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0) 2 29 89359
+32 (0)460 768 088