NATO, EU, foreign policy, security, defence, EEAS, Mogherini, Stoltenberg

AB ve NATO işbirliğini terörle mücadele, askeri hareketlilik, kadın, barış ve güvenlik dâhil, yeni alanları kapsayacak şekilde genişletiyor

07.12.2017 Per - 13:41

06/12/2017 - 13:20

AB ve NATO, 2016 tarihli Ortak Bildirinin süregelen uygulama süreci kapsamında 34 yeni eylem üzerinde anlaşmaya vardı. Bu eylemler işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra bu işbirliğini askeri hareketlilik, terörle mücadelede bilgi paylaşımı ve kadınların barış ve güvenlik alanındaki rolünün teşvik edilmesi dahil, yeni konuları kapsayacak şekilde genişletiyor.

AB ve NATO Konseyleri, 5 Aralıkta yakın ve karşılıklı olarak güçlendirilen işbirliğinin sürdürülmesini teyit etti. 2016 yılı sonunda kabul edilen bir dizi işbirliği önerisine müteakip, işbirliğinin daha da ilerletilmesi için yeni ilave adımlar konusunda anlaşmaya varıldı. AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini şu açıklamayı yaptı; "Bir yıl içerisinde güvenlik ve savunma alanlarının desteklendiği bir Avrupa'yı hayata geçirmeyi ve NATO ile olan işbirliğini hiç olmadığı kadar derinleştirmeyi başardığımız için gurur duyuyorum. Ayrıca, terörle mücadele, askeri hareketlilik, kadınlar, barış ve güvenlik gibi yeni alanlar dahil olmak üzere, AB-NATO arasında pratik işbirliği için 34 yeni tedbiri kapsayan ilave adımlar üzerinde mutabık kaldık."

Haziran 2016'da Mogherini tarafından sunulan Küresel Stratejinin ardından, 8 Temmuz 2016'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri ile birlikte Varşova'da Ortak Bildiriye imza attılar. Bildiri ile AB-NATO stratejik ortaklığına yeni bir ivme ve yeni içerik kazandırılması amaçlanıyor. Bildiri iki örgüt arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gereken yedi somut alana dikkat çekiyor:

  1. melez tehditlerle mücadele edilmesi;
  2. Denizde ve göç alanında olmak üzere operasyonel işbirliği;
  3. siber güvenlik ve savunma;
  4. savunma kabiliyetleri;
  5. savunma sanayi ve araştırma;
  6. tatbikatlar;
  7. Doğu ve Güney ortaklarının kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi.

Ortak Bildirinin verdiği yetki temelinde 6 Aralık 2016 tarihinde, AB ve NATO Konseyleri tarafından bir dizisi ortak teklif onaylandı. Bu teklifler dizisi altında Ortak Bildirinin uygulanmasına yönelik olarak, işbirliği yapılan tüm yedi alanda pratik neticelere odaklı 42 somut eylem yer almaktadır. Bu teklifler şu an itibariyle uygulanmaktadır. Haziran 2017’de yayımlanan ilk ve şimdi yayımlanan ikinci ilerleme raporunda, kaydedilen ciddi ilerlemelerin altı çizilmektedir.

Kaydedilen ilerlemelerin pekiştirilmesi ve tüm alanlarda daha fazla ilerleme sağlanması maksadıyla 5 Aralık 2017’de her iki Konsey de bir dizi yeni ortak teklifi onaylamıştır. Bu teklifler dizisi de Ortak Bildirinin uygulanmasını devam ettirmek adına toplam 34 eylem içermektedir. Burada terörle mücadele, askeri mobilite ve kadın, barış ve güvenlik gibi bir takım yeni bazı konulara da değinilmektedir. Uygulamaya dair bir sonraki ilerleme raporu, Haziran 2018’de çıkacaktır.

Haziran 2016 Küresel Stratejisi, Avrupa’da ve küresel [ölçekte] güvenlik sağlayıcısı olarak AB’ye duyulan artan talebi kabul etmiştir. Bu Strateji, savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliği’ni güçlendirecek somut eylemlerin bir çerçevesini çizmektedir. O günden bu yana farklı bir takım faaliyetler başlatılmış olup bunlardan geliştirilmiş AB NATO işbirliği, önemli bir unsur niteliğindedir. Diğer inisiyatifler arasında, Üye Devletler arasında ortaklaşa araştırma ve kabiliyet projelerini destekleyecek Savunma Fonunun kurulması; bütçelerin eşgüdümüne yardımcı olacak savunma konulu CARD-Koordineli Yıllık Gözden Geçirme [çalışması] veya Üye Devletler arasında bağlayıcılığı olan taahhütler (Daimi Yapılandırılmış İşbirliği-PESCO) yoluyla savunma işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik planlar yer almaktadır. Tüm bunlar Avrupa Birliği içindeki bölünmüşlüğün azaltılmasına desteklemekte; ölçek ekonomilerinin daha iyi kullanılmasını sağlamakta ve NATO açısından da faydalı olacak [şekilde], Avrupa savunma çıktılarının verimliliğini arttırmaktadır.