EU pledges new funds to strengthen media in the Western Balkans

AB’den, Batı Balkanlar’daki medyanın güçlendirilmesine yönelik yeni fon taahhüdü

13.11.2017 Pt - 16:21

10/11/2017
 

Avrupa Komisyonu bugün, Batı Balkanlar’da medyayı güçlendirmek doğrultusunda gazeteciliğin kalitesini arttırma, kamu hizmeti nitelikli medya faaliyetleri ile yeni medyayı ve medya okuryazarlığını destekleme amacı güden yeni fon desteğini kamuoyuyla paylaştı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da ilk defa düzenlenen AB-Batı Balkanlar Medya Günleri, Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen ve amacı Batı Balkanlar’da basın özgürlüğünü ve profesyonel gazeteciliği desteklemek olan 7,5 milyon Avro tutarında yeni bir fon kaynağının duyurulmasıyla birlikte bugün sona erdi.

250’den fazla gazeteciyi, medya örgütü temsilcisini ve politika yapıcıyı bir araya getiren iki günlük konferans, ilk defa olmak üzere medya faaliyetlerinin ekonomik yönlerini ve hızla değişen üretim ve tüketim modellerine uyum sorununu ele aldı.

Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden sorumlu Üyesi Johannes Hahn açılış konuşmasında şunları söyledi: “Medya kuruluşlarının ekonomik koşullarındaki belirsizlik küresel bir olgu; ne var ki bu durum, daha ziyade, Batı Balkanlar’dakiler gibi geçiş dönemi ülkelerindeki daha az gelişmiş piyasaları daha fazla etkilemektedir. Profesyonel gazetecilik, her tür kalite standardını ve bilginin doğruluğunu göz ardı eden sahte-haber prodüktörlerinden de acımasız bir rekabet görmektedir.”

Medya üzerindeki devam eden baskıyla bir arada düşünüldüğünde tartışma, temel sınamalar olarak rekabeti, bozulmuş piyasaları ve yeni iş modellerini içeren medya manzarasındaki evrimleşmeyi kabul etmektedir.

Kosovo 2.0’ın genel yayın müdürü Besa Luci de şunları söyledi: “Profesyonel medya çalışanlarının, insanların bilgiyi nasıl aradıkları ve nasıl aldıklarını anlamakla ilgili bir sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Bu aynı zamanda, mali kaynakları düşündüğümüzde kutunun dışına çıkılmasını da gerektirmektedir. Artık yalnızca klasik reklam ve pazarlama usullerine bel bağlayamayız; bu nedenle de hedef kitleyle etkileşimde başka yöntemler bulmamız gerekiyor.”

Medya özgürlüğü ile medya kuruluşlarının ekonomik durumunun iyileşmesi ve rekabet güçlerinin artması, birbirinden ayrılamaz konular. Konuyla ilgili olarak Komisyon Üyesi Hahn şunları da ifade etti: “Siyasi baskılara dayanmada en iyi araç, istikrarlı bir ekonomik duruma sahip olmaktır. Medya özgürlüğü ve eleştirel haberciliğin ısrarlı ve cesur bir şekilde savunulması kadar ihtiyaç duyulan bir diğer şey de yaratıcılık ve yeni iş modellerine girişmeye hazır olabilmektir.”

Arnavutluk Medya Konseyinden Blendi Salaj ise şunları söyledi: “Teknolojide meydana gelen patlama sayesinde gazeteciler, okurlarına doğrudan ulaşabiliyorlar; kendi medyalarını oluşturup kendi görüşlerini eskiye nazaran, çok daha hızlı ve az maliyetli bir şekilde ortaya koyabiliyorlar.”

Güneydoğu Avrupa Medyası Profesyonelleşme Ağı Başkanı Biljana Petkovska ise bölgedeki medya kuruluşları arasında işbirliğinin daha fazla geliştirilmesinin ve ortak prodüksiyonların yapılmasının, medya oyuncularına daha fazla finansman kaynağı ile genel anlamda, programlama ve finansman açılardan da daha büyük bir başarı getirebileceğini söyledi.

AB’nin temel değerlerinden ve demokrasinin temel taşlarından biri olan medya özgürlüğü, Batı Balkanların AB’ye katılım gündemi açısından öncelikli reform alanlarından biri olup Avrupa Birliği de, sürekli izleme ve somut yardım programları aracılığıyla medya ortamının iyileştirilmesine yönelik destek vermeye devam edecektir.

 

 

Ayrıca bakınız


Press Release: The European Union steps up support to independent media in the Western Balkans

Factsheet on EU support to media in the Western Balkans

Guidelines for EU support to media freedom and media integrity in enlargement countries, 2014-2020