fbpx AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT): Komisyon, Suriyeli mülteciler için ek fon kaynağının devreye sokulmasını teklif ediyor | AB Türkiye
Hahn and Stylianides with Mohgerini

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT): Komisyon, Suriyeli mülteciler için ek fon kaynağının devreye sokulmasını teklif ediyor

14.03.2018 Çar - 14:11

Brüksel, 14 Mart 2018

Türkiye’deki Suriyeli mültecileri destekleme yönünde verdiği sözü tutan Avrupa Komisyonu, şu ana kadar 500.000 çocuğun eğitime erişimine yardımcı olan ve 1.2 milyon mülteciyi aylık nakit transferiyle destek veren FRIT kapsamında ek fon kaynağını bugün harekete geçiriyor.

Bugün alınan karar, AB bütçesinden 1 milyar Avroluk kaynağı harekete geçirerek AB-Türkiye Bildirisinde (EU-Turkey Statement) de öngörüldüğü üzere, ikinci 3 milyar Avroluk dilimin hukuki çerçevesi oluşturulmuş oluyor. FRIT’in 2016’da oluşturulan ilk dilimi, AB bütçesinden gelen 1 milyar Avro ile Üye Devletlerin katkısı olarak gelen 2 milyar Avrodan oluşmaktaydı. FRIT kapsamında yürütülen ve Türkiye’deki mültecilere destek sağlayan projelerin başarılı ve etkin bir şekilde devam edebilmesini teminen Komisyon bu düzenlemenin sürdürülmesini öneriyor.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi: "Bugün Komisyon, Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler için Mali Yardım Aracı kapsamında ek desteği devreye sokmak üzere ilk adımı atıyor. İkinci yıllık raporun yayımlanması bugüne kadar edinilen olumlu neticeleri ve bu programın Türkiye’de bulunan en hassas konumdaki mülteciler ile onlara ev sahipliği yapan toplulukların desteklenmesinde ve dolayısıyla, göç kaynaklı baskıların azaltılmasında ne kadar yaşamsal bir önem taşıdığını ve ne kadar etkin olduğun net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Vazgeçilmez desteğimizin devam edebilmesi adına ek 3 milyar Avroluk [kaynağın] harekete geçirilmesi doğrultusunda Üye Devletlere taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum."

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides ise şunları ifade etti: "Çocukların okula devamından, kırılgan konumdaki ailelere yaşamsal hizmetlerin götürülmesine kadar uzanan bir yelpazede AB’nin Türkiye’deki mülteciler için sağladığı insani yardım desteği, somut sonuçlar vermiştir. 1.2 milyon mülteci, şimdiye kadarki en büyük nakit yardım programımız sayesinde AB’nin insani yardım desteğinden faydalanabilmiştir. Yeni fon kaynağı da kırılgan konumdaki mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara yardım etmek üzere Türkiye ve insani yardım örgütleriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmaları sürdürmemize imkân verecektir."

Avrupa Birliği, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı aracılığıyla 2016 ve 2017 yılları için 3 milyar Avro sağlama taahhüdünü bu tutarın tamamını, 2017 yılı bitmeden yalnızca 21 aylık bir süre zarfında programlamak, taahhüt etmek ve sözleşmeye bağlamak suretiyle yerine getirmiştir.

Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını dikkate alan Komisyon bu desteği sürdürmeye kararlıdır zira yardım ihtiyacı halen büyük ölçüde devam etmektedir. AB-Türkiye Bildirisi çerçevesinde Üye Devletler, mevcut kaynakların sözleşmeye bağlanmasının hemen ardından AB Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'na ilave 3 milyar Avro'nun aktarılması konusunda mutabık kalmıştır. Bugün alınan karar bu mutabakata dayanmakta olup Program kapsamında yürütülen değerli çalışmaların sürdürülebilmesini amaçlamaktadır.

Önemli desteğin sağlanmasında sağlam bir performans

Programdan sağlanan para mülteciler ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, özellikle insani yardım, eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek alanlarındaki projelere aktarılmaktadır. Bugün yayımlanan bir uygulama raporuna göre Program Türkiye'deki mülteciler için pozitif, somut ve etkili sonuçlar verdiğini teyit etmemektedir.

İnsani yardımda ilerleme

FRİT'in insani yardım ayağı kapsamında, 1.38 milyar Avro tahsis edilmiş ve 19 ortakla yürütülecek 45 insani yardım projesinin tamamı sözleşmeye bağlanmıştır. Projeler temel ihtiyaçlar, koruma, eğitim ve sağlık konularını kapsamaktadır. AB, Sosyal Uyum Yardımı (SUY) (ESSN- Emergency Social Safety Net) aracılığıyla başta savunmasız durumdakiler olmak üzere, mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Programdan en savunmasız durumda olan 1,2 milyon mülteci yararlanmaktadır. Eğitim için Şartlı Nakit Transferi programı 2017 yılında başlatılmış olup, AB tarafından finanse edilen ve mültecilerin örgün eğitim sistemine erişimini kolaylaştıran bugüne kadarki en büyük Acil Durum Eğitim programıdır. Şubat 2018 itibariyle 266 bini aşkın çocuk okula gitmiş, ailelerine de Eğitim için Şartlı Nakit Transferi programı aracılığıyla maddi destek sağlanmıştır.

Eğitim, sağlık ve sos-ekonomik destek alanında mühim sonuçlar

FRİT'in uzun vadeli kalkınma ayağı kapsamında 1.611 milyar Avro tahsis edilmiş, 27 projenin tamamı sözleşmeye bağlanmış ve 747 milyon Avro ödenmiştir. FRİT, Türkiye'deki mültecileri uzun vadede geçim, sosyo-ekonomik [koşullar] ve eğitim bakımından desteklemeye devam etmektedir. Bu destek çocukların ilk ve orta öğretime erişimlerine, ayrıca okul binaları ve eğitim materyalleri dâhil olmak üzere, eğitim altyapısının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ekim 2017'den bu yana, TC Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanan 300 milyon Avroluk doğrudan hibe, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu desteklemektedir ve bu çerçevede yaklaşık 5.500 Türkçe dil öğretmeni 312.000 çocuğa Türkçe eğitimi vermiştir.

KfW ve Dünya Bankası'nın desteğiyle inşa edilecek ve donatılacak 125 sağlam yapı ve 50 prefabrik okuldan yılda 124.000 mülteci çocuğun faydalanması öngörülmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışan FRİT 300 milyon Avroluk yardım sağlamıştır. Bu yardımla 217.000'den fazla Suriyeli mülteci çocuğunun aşılanması dâhil olmak üzere, mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aralık 2017 itibariyle, mülteciler 760.000'in üzerinde birinci basamak sağlık hizmetleri konsültasyonundan yararlanmıştır.

Mültecilerin ve ev sahibi toplumdaki kırılgan bireylerin istihdam edilebilirliğini ve işgücü piyasasına entegrasyonunu arttırmayı amaçlayan yeni projeler ile 15.100 kişiye mesleki eğitim verilecek ve 7.400 kişi de iş arama ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacaktır

Daha fazla bilgi için :

EU-Turkey Cooperation: A EUR 3 billion Refugee Facility for Turkey

FACTSHEET: The EU Facility for Refugees in Turkey

Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement

Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and Answers

Second Annual Report for the Facility for Refugees in Turkey

Facility for Refugees in Turkey – Commission Reports on Progress in Ninth Steering Committee

IP/18/1723