Declaration of the European Council on the situation in Idlib

Avrupa Birliği Konseyi'nin İdlib'deki duruma ilişkin Açıklaması

21.02.2020 Cu - 07:57

Avrupa Birliği Konseyi
21/02/2020

Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'de yeniden başlatılan ve ciddi boyutlarda insani trajediye neden olan askeri taarruz kabul edilemezdir. AB tüm aktörlere derhal çatışmaları sona erdirme çağrısında bulunur.

AB çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku çerçevesindeki yükümlülüklerine tam riayet etmeleri gerektiğini ve muhtaç durumdaki herkese insani yardımların engellenmeksizin doğrudan ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiğini önemle hatırlatır  

AB tüm taraflara, sürdürülebilir bir ateşkesin devreye sokulması, sivillerin korunmasının güvence altına alınması ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Muhtırası çerçevesindeki taahhütlerin eksiksiz uygulanması çağrılarını mümkün olan en şiddetli biçimde yineler. AB, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararları ve Cenevre Tebliği uyarınca güvenilir bir siyasi çözümü destekler.  

Uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlalleri karşısında hesap verebilirliğin sağlanması azami önemi haizdir. Bu nedenle AB Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesine intikal ettirilmesi çağrısını yineler.  

AB, İdlib bölgesinde bulunan en zor durumdaki sivillere yönelik insani yardımlarını arttırma kararlılığını taşımaktadır.