Regional Investment Climate Assessment Project co-financed by the European Union and the Republic of Turkey closes with a report from World Bank.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi Dünya Bankası Raporuyla sona eriyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu: 

Rekabet gücünün artırılması için yatırım ve ticaret ortamının geliştirilmesi önemlidir 

Türkiye'de Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi, güçlü politikaların geliştirilmesi için gereken bir dizi veri ve analizle birlikte sona eriyor. Törene Dünya Bankası Ülke Direktörü Johannes Zutt, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı M. Cüneyd Düzyol katıldı. 

ANKARA, 14 Haziran 2017 – Kalkınma Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Dünya Bankası bugün Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi (BYOD)'nin kapanış töreni münasebetiyle bir araya geldi.  

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen BYOD projesi kapsamında Türkiye'nin tüm bölgelerinden 6,006 firmada İşletme Anketi yapılmış ve 26 NUTS-2 bölgesi için birer Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi raporunun yanı sıra Türkiye genelini içeren kapsamlı bir rapor hazırlandı. 

Projede ayrıca, Türkiye genelinde yatırım ve destek faaliyetlerinin daha iyi tanıtılmasına dönük yol haritası görevi görecek bir Yatırım Destek Hizmetleri Raporu hazırlandı. Buna paralel olarak, merkezi ve bölgesel düzeyde görev yapan yatırım destek personelinin bu yol haritasını uygulama kapasitesini geliştirmek üzere eğitimler verildi.   

Türkiye Bölgesel İşletme Anketi Sonuçları başlıklı nihai kapsamlı rapor, projenin bugün yapılan kapanış töreninde açıklandı. Rapor, Ağustos 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde üretim ve hizmet sektörlerindeki 6.006 yönetici ve işletme sahibi ile yapılan İşletme Anketinin temel bulgularına genel bir bakışı ortaya koymaktadır. Rapor, firmalar ve bu firmaların faaliyet gösterdiği ortam hakkında bilgi sunmanın yanı sıra karşılaştıkları zorlukları ve sürdürülebilir özel sektör büyümesi ve yeni iş alanları yaratmanın desteklenmesine yönelik fırsatları ortaya koymaktadır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılım süreci bağlamında, bölgeleri arasında ve AB ülkeleri ile olan bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmayı hedeflemektedir. Bölgesel kalkınma ve bölgesel rekabetçiliğin geliştirilmesi, Türkiye'ye yönelik başlıca tüm kalkınma planları ve stratejilerinde yer alan temel ortak hedeflerden birisidir.  Avrupa Birliği ticaret ortamının geliştirilmesi ve yatırımların ve özel sektörde büyümenin arttırılması sürecinde Türkiye'ye destek olmaktan memnuniyet duymaktadır."

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Mustafa Akan Fazlıoğlu, 

Tel: (+90.312) 459 87 00; E-posta: mustafa.fazlioglu@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorular için: 

Miray Akdağ Uluç, Basın ve Enformasyon Yöneticisi

Tel: (+90.312) 459 87 00, E-mail: miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu