disarmament

Avrupa Konseyi kimyasal silahlar alanında silahsızlanma ve bu silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin kararlar aldı

16.04.2018 Pt - 12:35

16/04/2018
Basın Duyurusu

16 Nisan 2018'de Konsey, Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'nin uygulamasının gözden geçirilmesine ilişkin taraf devletler konferansının dördüncü özel oturumuna yönelik olarak, kimyasal silahlar alanında silahsızlanma ve bu silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin kararlar aldı.

Buna göre, özel oturum 21-30 Kasım 2018 tarihlerinde Lahey'de gerçekleştirilecek.

Konsey, Avrupa Birliği'nin kimyasal silahların dünya çapında topyekûn yasaklanmasını ve imha edilmesini destekleyen ortak tutumunu hatırlattı ve herhangi bir toksik kimyasalın silah olarak kullanımı dâhil, kimyasal silahların Devlet ya da Devlet-dışı aktör olsun, herhangi bir kişi tarafından bir yerde, her ne koşulda olursa olsun, kullanımının menfur bir eylem oluşturduğuna ve mutlak surette kınanması gerektiğine olan kuvvetli inancını ifade etti.

Konsey kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğunu, bunun uluslararası hukukun ihlalini teşkil ettiğini ve savaş suçu ya da insanlığa karşı suç anlamına gelebileceğini, böylesi bir durumda cezasızlığın söz konusu olamayacağını ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini bir kez daha teyit etti. Ayrıca son dönemde Suriye'den gelen son derece şok edici ve acilen bağımsız bir şekilde soruşturulması gereken haberlerin, AB'nin bu konudaki ortak kararlılığını daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Bunların yanı sıra Konsey Kimyasal Silah Sözleşmesi konusunda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek dördüncü gözden geçirme konferansını memnuniyetle karşıladı ve konferansta elde edilecek sonuçlara olumlu katkıda bulunma kararlılığını ifade etti.