Western Balkans Strategy: EU sets out clear path for accession

Batı Balkanlar Stratejisi: AB katılım için net bir yol belirliyor

08.02.2018 Per - 21:32

06/02/2018 

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini bugün "Batı Balkanlar'la güven veren bir genişleme perspektifi ve AB ile ilişkilerin arttırılması" için Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen yeni Strateji'yi açıklarken, Batı Balkanlar'ın altı üyesinin tamamının -  Arnavutluk, Bosna-Hersek, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Kosova ve Sırbistan –Avrupa Birliğine nihai katılımı yönünde net bir yol belirlendiğini ifade etti. Bu yönde çabaların ve reform çalışmalarının sürdürülmesi gereklidir ancak entegrasyonun AB ve Batı Balkanlar halklarının menfaatine olduğu açıktır.  

Avrupa Komisyonu 6 Şubat günü, Başkan Juncker'in Birliğe Sesleniş 2017 konuşmasında duyurduğu "Batı Balkanlar'la güven veren bir genişleme perspektifi ve AB ile ilişkilerin arttırılması" stratejisini kabul etti. Strateji bölgenin Avrupa'daki geleceğini teyit etmektedir.  Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Mogherini Batı Balkanlar'ın altı üyesinin tamamının Avrupa Birliğine nihai katılımı yönünde net bir yol belirlendiğini ifade etti.  

Strateji kapsamında ortak güçlendirilmiş işbirliği alanları ve öncelikleri ortaya konulurken Batı Balkan ülkelerinin karşı karşıya olduğu belirli güçlükler ele alınmaktadır. Hukukun üstünlüğü, temel haklar, yolsuzluk ve organize suçla mücadele gibi önemli alanlarda çabaların ve geri dönülmez reformların sürdürülmesinin yanı sıra ekonomik reformların hayata geçirilmesi güven veren bir genişleme perspektifi için gereklidir. Tüm ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılım öncesinde uzlaşma ve sorunların çözülmesi konusunda kesin surette kararlılık sergilemesi gerekmektedir. Sırbistan ile Kosova arasında kapsamlı, hukuki bağlayıcılığı bulunan bir normalleşme anlaşması, bu ülkelerin Avrupa yolunda ilerleme kaydetmeleri için gereklidir. 

Avrupa Birliği'nin, bölgenin AB'ye entegrasyon perspektifine bağlılığı, ortak menfaat alanlarında Batı Balkanlar'ın dönüşüm çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki yıllar içerisinde, AB'nin uygulamaya koyacağı altı öncü adımın Komisyon tarafından açıklanmasıyla teyit edilmiştir. Bu öncü girişimler hukukun üstünlüğü, güvenlik ve göç, sosyo-ekonomik kalkınma, ulaştırma ve enerji bağlanabilirliği, dijital gündem, uzlaşma ve iyi komşuluk ilişkilerini kapsayan belirli ortak menfaat alanlarını hedeflemektedir. Strateji aynı zamanda AB'nin kriterleri yerine getirmelerinin ardından yeni üyeleri kabul etmeye hazır olması gerektiğinin de altını çizmektedir.  

Bölgenin Avrupa geleceği, ortak değerlere bağlı istikrarlı, güçlü ve birleşik bir Avrupa'ya yapılan jeostratejik bir yatırımdır. AB Yüksek Temsilcisi  Mogherini, mülteci krizi sırasında işbirliği yapılmasından ekonomik ilişkilere kadar çeşitli alanlarda bölge ile bağlantılı bir dizi alana örnek vererek "birlikte çalışma fırsatlarında insanımızın nasıl yararlandığını" belirtti.    

AB, bölgenin en önemli donörü ve yatırımcısı olmasının yanı sıra Batı Balkanlar'ın başlıca siyasi ortağıdır. AB aynı zamanda, 43 milyar Avro (2016) tutarındaki yıllık toplam ticaret hacmiyle Batı Balkanlar'ın en büyük ticaret ortağıdır.   Karadağ ve Sırbistan katılım müzakerelerine başlamıştır. Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti aday ülkeler, Bosna-Hersek ve Kosova ise aday adayı ülkelerdir.