Brexit: European Commission receives mandate to begin negotiations with the United Kingdom on transitional arrangements

Brexit: Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık'la geçiş dönemi müzakerelerine başlamak için yetki aldı

01.02.2018 Per - 13:38

Avrupa Komisyonu - Basın Bülteni
Brüksel, 29 Ocak 2018

 

Avrupa Komisyonu, Genel İşler Konseyi'nin bugün aldığı, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden planlı şekilde ayrılmasıyla ilgili olası geçiş düzenlemeleri konusunda müzakerelere başlanmasına ilişkin kararı (50. Madde) memnuniyetle karşıladı. 

Mayıs 2017 tarihli müzakere direktiflerini tamamlayıcı nitelikteki ve Komisyon'un 20 Aralık 2017 tarihli tavsiye kararını temel alan bu yeni müzakere direktifleri, olası geçiş düzenlemelerine ilişkin bir takım yeni ayrıntılar ortaya koyuyor. Bu direktifler özellikle şunları kapsıyor:

  • "İstediğimi Seçerim" gibi bir anlayış söz konusu olmayacak: Birleşik Krallık, Gümrük Birliğine ve Tek Pazara (dört hürriyette hiçbir kısıtlama olmaksızın) tabi olmaya devam edecek. Avrupa Birliği müktesebatı, eksiksiz olarak uygulanmaya devam edecek ve Birleşik Krallık birliğe üye bir devletmiş gibi bu ülkede de geçerli olacaktır. Sonuç olarak Birleşik Krallık, üçüncü taraf ülkelerle yapılan antlaşmalardan doğan yükümlülüklere bağlı kalmalıdır. Bu süre içinde müktesebatta yapılan değişiklikler, Birleşik Krallık için otomatik olarak geçerli olmalıdır. 
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yargılama yetkisi dahil olmak üzere, Avrupa Birliği'nin mevcut tüm düzenleyici, bütçesel, adli ve icrai araçları ile yapıları geçerli olacaktır. 
  • Birleşik Krallık, 30 Mart 2019 tarihinden itibaren üçüncü ülke olacaktır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık artık, Avrupa Birliği kurum, ajans, birim ve ofislerinde temsil edilmeyecektir. 
  • Geçiş dönemi net bir şekilde tanımlanmalı ve belirli bir süre ile sınırlandırılmalıdır. Bu süreç, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olmalıdır. Sonuç itibarıyla, Çekilme Antlaşmasında yer alan, vatandaş haklarıyla ilgili hükümler geçiş döneminin sona ermesinden itibaren geçerli olmalıdır. 

Bu Müzakere Direktifleri ayrıca, müzakerenin ilk aşamasının sonuçlarının, Komisyon Bildirisinde ve Ortak Raporda ana hatlarıyla belirtildiği gibi, yasal çerçeveye oturtulması gerektiğini de hatırlatıyor. Direktifler, Çekilme Antlaşmasının genel olarak yönetimi gibi ilk aşamada ele alınmayan çekilme konuları ile fikri mülkiyet hakları, kişisel verilerin korunması ve gümrükle ilgili konular gibi Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden planlı şekilde ayrılması için gerekli asli konular üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini vurguluyor. 

Sonraki adımlar 

Komisyon, zamanı geldiğinde, Çekilme Antlaşması için bir taslak metin hazırlayacak ve bu metinde geçiş düzenlemeleri de ele alınacaktır. 50. Madde Antlaşmasının, Konsey (50. Madde), Avrupa Parlamentosu ve Birleşik Krallık arasında, tarafların kendi anayasal gereksinimlerine göre yapılması gerekecektir. 

Arka plan 

Avrupa Komisyonu, 8 Aralık 2017 tarihinde, Avrupa Konseyi'nden, Birleşik Krallık'la yürütülen 50. Madde müzakerelerinin ilk aşamasında yeterli ilerleme kaydedildiği sonucuna varmasını tavsiye etti. Birleşik Krallık dışında AB'ye üye 27 ülkenin liderleri 15 Aralık tarihinde, vatandaş hakları, İrlanda ve finansal uzlaşı konularında yeterli ilerleme kaydedildiğini onayladı ve müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmesi için gerekli kılavuz ilkeleri kabul etti. Bundan önce, Avrupa Parlamentosu 13 Aralık tarihinde yeterli ilerleme kaydedildiğini onaylayan bir karar almıştı. Avrupa Komisyonu da 20 Aralık tarihinde, Konseye (50. Madde), Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden planlı şekilde ayrılmasının bir sonraki aşamasına geçilmesi konusunda müzakerelerin başlaması için bir tavsiye göndermişti. 

Avrupa Konseyi'nin (50. Madde) 29 Nisan 2017 tarihli kılavuz ilkelerinin yanı sıra Konsey'in 22 Mayıs 2017 tarihli müzakere direktiflerinde belirtilen, müzakerelerin yürütülmesine ilişkin genel kural ve usul düzenlemeleri, müzakerelerin bu aşamasında da tümüyle geçerli olacaktır. 

Daha Fazla Bilgi İçin 

Müzakere Direktifleri Metni 

Avrupa Konseyi (Madde 50) Kılavuz İlkeleri, 15 Aralık 2017 

Görev Gücü 50'nin Web Sitesi