Josef

Daha iyi, daha yeşil ve daha güvenli bir dünyada daha güçlü bir Avrupa Birliği – görevim süresince kılavuzum olacak temel ilkeler

01.12.2019 Pa - 14:07


YT/BY Josep Borrell Fontelles blog postu. 1/12/2019

Avrupa Birliği’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonunun Başkan Yardımcısı olarak göreve gelmekten büyük bir onur duyuyor ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Her geçen gün daha çekişmeli ve daha karmaşık hale gelen bir dünyada, ortak dış politikamızın yönlendirilmesi mesuliyeti hiç de hafife almadığım bir sorumluluk. Küresel bir lider olarak Avrupa Birliği, hem yakın komşuluk bölgemizde hem de dünyanın dört bir yanında gerçek bir etki yaratmaktadır.

Avrupa Birliği’nin daha güvenli bir Avrupa ve daha güvenli bir dünya doğrultusunda çalışan güvenilir, işbirliği yapan ve ilkeli bir küresel oyuncu olarak yoluna devam etmesini sağlamak üzere gayret sarf edeceğim. Krizlerin önlenmesi ve ele alınmasında; iklim değişikliği, düzensiz göç veya eşitsizlik gibi küresel sınamalar karşısında uluslararası ortaklarımızla aktif bir şekilde angaje olacağım. Avrupa Birliği’nin daha da güçlü, dünya odaklı bir oyuncu ve küresel istikrar ve kalkınma açısından bir referans noktası olmasını istiyorum.

Avrupa Birliği, bu yaşamsal görevi yerine getirebilecek her şeye sahip… Elimizde diplomasiden ticarete, kalkınma alanında işbirliğinden kriz yönetimine tüm araç ve kaynaklar mevcut. Küresel kural ve standartları belirliyor; çok taraflılık ve demokratik değerlerin kararlı bir savunucusu olarak hareket ediyoruz.  Tüm bu değerler bütünü bizleri küresel sınamalar karşısında bir lider konumuna getiriyor ve ileriye dönük adımlarımıza kılavuzluk ediyor. Avrupa ortak dış ve güvenlik politikamız, dünyada daha büyük bir rol üstlenmemiz anlamında temel teşkil ediyor. 

Daha güçlü bir Avrupa Birliği'nin inşa edilmesine destek olurken şu ilkeler bana yol gösterici olacak;  

Gerçekçilik: Güç siyasetinin geçerli olduğu günümüzde, küresel bir lider olarak düşünmek ve hareket etmek zorundayız. Stratejik hedef ve çıkarlarımıza dair net bir vizyonla hareket etmeliyiz. Politikalarımızın iç ve dış boyutlarını bağdaştırarak bunların itici gücünü kullanmalı ve daha hızlı ve etkili kararlar almalıyız.  

Birlik: AB'ye Üye Devletlerin gücünü ve ortak faaliyetlerinin potansiyelini AB araçlarının eşgüdümlü biçimde harekete geçirilmesi suretiyle birleştiren, tam anlamıyla entegre bir dış politikaya ihtiyacımız vardır. 

Ortaklık: Günümüzün küresel zorlukları kolektif çalışmayı gerektirir. Ortaklık Avrupa Birliği'nin DNA'sında vardır. Çok taraflılık küresel eylemin merkezinde yer alır. Kurallara dayalı sistemi rafine ederek 21. yüzyıla uygun hale getirmemiz gerekebilir ancak bu sistemi bırakmayacağız. 

Avrupa Birliği'nin yurttaşları ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarına karşı bir sorumluluğu vardır. Barış ve güvenliği tesis etmek, sürdürülebilir kalkınma, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, temel özgürlükler ve insan haklarını destekleme sorumluluğu… Bu vizyonu geliştirmek ve daha iyi, daha yeşil ve daha güvenli bir dünyada daha güçlü bir Avrupa Birliği inşa edilmesine katkıda bulunmak için çalışacağım.  

Görevimin hemen başında, kısa süre önce Mali'de hayatını kaybeden 13 Fransız askerini anma törenine katılmak üzere Paris'e hareket etmeden evvel, Madrid'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının (COP25) açılışına katılacağım.