fbpx Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü münasebetiyle Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Komisyon Üyesi Mariya Gabriel tarafından yapılan Ortak Açıklama  | AB Türkiye
World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development: Joint Statement by High Representative/Vice-President Josep Borrell and Commissioner Mariya Gabriel

Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü münasebetiyle Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Komisyon Üyesi Mariya Gabriel tarafından yapılan Ortak Açıklama 

22.05.2020 Cu - 09:56

Brüksel, 20/05/2020
Ortak açıklama

Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’nde, Avrupa Birliği’nde kültürel çeşitliliği kutluyor ve çeşitliliğin dünyanın dört bir yanındaki halklar arasında diyalog ve saygıyı pekiştirmedeki öneminin altını çiziyoruz. Yüzyıllar boyu farklı uluslar, diller ve kültürler arasında süregelen değişimin şekillendirdiği Avrupa, bir çeşitlilik mozaiğidir. 

AB, kültürel dışavurumlar ve geleneklerden oluşan çeşitliliğin korunması için tüm dünyada çalışmalar yürütmektedir. Kültür ve yaratıcı endüstriler kültürel canlılığın lokomotifidir. Koronavirüs pandemisi kültür sektörüne ve yaratıcı sektöre ağır bir darbe vurduğu için Avrupa Birliği, canlı bir kültür endüstrisinin tüm toplumlar için taşıdığı önemi bir kez daha teyit eder. Bu bağlamda, Avrupa Kültür Başkentleri, Erasmus+ ve Yaratıcı Avrupa (Creative Europe) gibi AB girişimlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

AB, ortak ülkelerin kültür sektörlerini destekleyen programlarla, uluslararası kültürel ilişkilere önemli katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda, kültürler-arası diyalog, çatışma önleme, uzlaşma ve dayanıklılığa güçlü katkıda bulunarak, hoşgörüsüzlük ve şiddet içeren aşırılığa karşı kalkan oluşturduğu için, kültürel işbirliğini de teşvik etmektedir.  

Avrupa Kültür Evleri (European Houses of Culture) pilot projesiyle AB, kültürel etkileşim, birlikte yaratma ve insanlar arası temas için ister fiziki veya dijital, isterse kalıcı veya geçici yaratıcılık alanları oluşturmak üzere ortağı olan ülkelerde, yenilikçi işbirliği modelleri ve uygulamaları test etmektedir.  

Kültürel miras, kültürel çeşitliliği en zengin şekilde ifade eden yollardan biridir. Şunu unutmamalıyız ki kültürel miras dediğimiz genellikle çevresel değişiklikler, çatışma, ihmal ve yıpranma dolayısıyla tehdit altında olan; yenilenebilir nitelik taşımayan ve yeri doldurulamayan, hepimize ait ortak varlıklardır. UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin (UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions bir parçası olarak AB, kültürel miras yörelerinin korunması ve kültür varlıklarının yasadışı ticaretiyle mücadelede yer almaya devam edecektir. 

Kültürel çeşitlilik, yenilikçiliği ve yeni düşünceleri besler. Kültürel çeşitlilik sayesinde, Avrupa yüzyıllar boyunca değişen dünyaya uyum sağlamayı başarabilmiştir. AB ve üye devletler, kültürel paylaşım, işbirliği ve yaratım için fırsatlar sunarak kültür çeşitliliğini desteklemeye ve korumaya dönük kararlılığını korumaktadır. Kültür ilerlemenin kalbinde yer alır: içinden geçmekte olduğumuz bu krizin ardından ise gerçek anlamda kilit bir rol oynayabilir.

 

AB Türkiye Delegasyonu olarak #DünyaKültürelÇeşitlilikGünü'nü özel bir canlı konserle kutladık. Türk asıllı Hollandalı şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu'ya gösterdiği performans için teşekkürler.
Konseri izlemek için tıklayın >> https://www.facebook.com/EUinTurkey/videos/709527813197749

 

Virginie BATTU-HENRIKSSON
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü

+ 32 (0)470 18 24 05

Xavier CIFRE QUATRESOLS
EEAS Basın Sorumlusu
+32 2 297 35 82
+32 460 75 51 56