fbpx Doğu Akdeniz’de Türkiye Tarafından Yürütülen Sondaj Faaliyetleri Hakkında Konsey tarafından alınan kararlar | AB Türkiye
plenary room of the European Council

Doğu Akdeniz’de Türkiye Tarafından Yürütülen Sondaj Faaliyetleri Hakkında Konsey tarafından alınan kararlar

15.07.2019 Pt - 23:15

Bugün (15 Temmuz 2019) Konsey, Doğu Akdeniz’de Türkiye tarafından yürütülen sondaj faaliyetleri ile ilgili olarak şu kararları aldı:

1. Başta 20 Haziran 2019 tarihli kararlar olmak üzere, 18 Haziran 2019 tarihli ve önceki Avrupa Birliği Konsey kararlarını hatırlatan Konsey, Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetlerini durdurması yönünde Avrupa Birliği tarafından defalarca yapılan çağrılara rağmen Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısındaki sondaj faaliyetlerini sürdürmesini ve Kıbrıs karasuları dâhilinde Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda ikinci bir sondaj faaliyeti başlatmasını esefle karşılar. Konsey bu tür yasadışı adımların AB-Türkiye ilişkilerinin farklı yönleri üzerinde derhal ciddi olumsuz etkiler yaratacağını bir defa daha ifade eder. Konsey, Türkiye’yi bir defa daha bu tür adımlardan kaçınmaya, iyi komşuluk ruhuyla hareket etmeye ve uluslararası hukuk uyarınca Kıbrıs’ın egemenliğine ve egemen haklarına saygı göstermeye çağırır.

2. Türkiye ile müzakere yapılması doğrultusunda Kıbrıs Hükümeti tarafından yapılan daveti memnuniyetle karşılayan Konsey, münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlığının kısıtlanmasının diyalog ve iyi niyetli müzakereler yoluyla; uluslararası hukuka tam riayet edilerek ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi uyarınca ele alınması gerektiğini kaydeder.

3. AB, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması doğrultusunda müzakerelerin yeniden başlamasına imkân verecek koşulların oluşturulması amacıyla, taraflarla birlikte çalışmak üzere BM önderliğindeki çabalara destek verme hususundaki kararlılığını korumaktadır. Bu bağlamda Konsey ilgili BMGK kararları uyarınca BM çerçevesinde ve AB’nin dayandığı ilkeler ve müktesebat doğrultusunda harici unsurları da dâhil olmak üzere bu tür bir çözüm konusunda Türkiye’nin kararlılığının ve katkısının taşıdığı yaşamsal önemi hatırlatır.

4. Türkiye'nin devam etmekte olan yeni yasadışı sondaj faaliyetleri ışığında, Konsey Kapsamlı Hava Ulaştırma Anlaşması'na ilişkin müzakereleri askıya alma, ve Ortaklık Konseyi ile AB-Türkiye yüksek düzeyli diyalog toplantılarını şimdilik yapmama kararı alır. Konsey, Komisyon'un 2020 için Türkiye'ye yönelik katılım öncesi yardımların azaltılması teklifini onaylar ve Avrupa Yatırım Bankası'nı, başta ülke destekli krediler olmak üzere Türkiye'deki kredi faaliyetlerini gözden geçirmeye davet eder.      

5. Konsey konuya ilişkin yetkiyi elinde bulundurur ve 20 Haziran tarihli Avrupa Birliği Konseyi kararları uyarınca Yüksek Temsilci ve Komisyon'u, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj faaliyetlerini hedef alan tedbirlere ilişkin seçenekler üzerindeki çalışmalarını sürdürmeye davet eder. Konsey gelişmeleri yakından takip edecek ve gerektiğinde bu meseleye yeniden dönecektir."