fbpx Dünya Mülteciler Günü, 20 Haziran 2020: Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci tarafından yapılan Ortak Açıklama | AB Türkiye
Dünya Mülteciler Günü, 20 Haziran 2020: Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci tarafından yapılan Ortak Açıklama

Dünya Mülteciler Günü, 20 Haziran 2020: Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci tarafından yapılan Ortak Açıklama

20.06.2020 Ct - 11:02

19/06/2020, Brüksel
Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle şu açıklamayı yapmıştır:

"Bu yıl Dünya Mülteciler Günü, bugüne kadar binlerce insanın yaşamına mâl olan ve milyonlarca kişinin de geçimini etkileyen küresel bir pandeminin yaşanmakta olduğu bir döneme denk gelmiştir. Mücadele mülteciler, ülkesi içinde yerinden olmuş kişiler, göçmenler ve vatansızlar için çok daha zor bir mücadeledir. Sağlık hizmetlerine ve koruma mekanizmalarına çok az veya hiç erişimi olmayan bu insanlar, yaşadığımız küresel krizin etkileri karşısında çok daha kırılgan durumdadır.

Yeryüzünde yaşamakta olan her 97 bireyden biri, çatışmalar veya zülüm dolayısıyla evlerinden ve yerlerinden olmuş durumdadır. 2019 sonu itibariyle dünyada yaklaşık 80 milyon kişi, evlerini terk etmek zorunda bırakılmıştır. Bu sayıya sayısı neredeyse 26 milyona varan mülteciler, 4,2 milyon sığınmacı, ülkesinde yerinden edilmiş yaklaşık 45.7 milyon insan ile ülkesini terk eden 3.6 milyon Venezuelalı da dahildir.

Koronavirüs, insan ayrımı yapmıyor ve sınır diye bir kavram da tanımıyor. Koronavirüs salgınının boyutları, uluslararası dayanışma temelinde hızlı ve koordineli bir küresel cevap gerektirmiştir. Kimsenin arkada kalmaması gerekmektedir. Mülteciler de dahil kırılgan konumdaki nüfuslar, AB’nin koronavirüs krizine küresel cevabının merkezinde yer almaktadır. Avrupa Birliği, bazısı ailesini de geride bırakarak artık güvenli olmadığı için ülkelerinden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insanla var olan sarsılmaz dayanışmasını bir defa daha teyit eder.

AB, mültecilerin korunması konusunda mihenk taşı niteliğindeki Cenevre Sözleşmesi’ne riayet etme ve AB Temel Haklar Şartı’nda öngörüldüğü üzere, sığınma hakkı ile geri göndermeme ilkesini koruma konusunda kararlıdır. Salgın sırasında bile, temel ilkelerin küresel olarak geçerliliğini muhafaza etmesi önem arz etmektedir; böylece ihtiyacı olanlar, yeniden yerleştirme (resettlement) yoluyla da dahil olmak üzere, uluslararası koruma prosedürlerine erişmeye ve kendilerine sığınacak bir yer bulmaya devam edebilirler. Binlerce mülteciye ev sahipliği yapanlar da dahil olmak üzere [bu duruma] en yoğun şekilde maruz kalan ülkelerin, karşılaştıkları zorluklara göğüs gerebilmelerine yardımcı olunmalıdır.

AB, ihtiyaç sahiplerine koruma sağlama ve diğer ülkeleri destekleme konusunda kendisine düşen sorumluluğun bilincindedir. AB Üye Devletleri, 2020 yılında dünya çapında verilen tüm yeniden yerleştirme vaatlerinin % 40'ına tekabül eden yaklaşık 30.000 mülteciyi üçüncü bir ülkeden bir AB ülkesine yerleştirme sözü verdi. Komisyon, taahhütlerini yerine getirmeleri için Üye Devletleri desteklemeye devam edecektir.

AB pandemiye küresel müdahale sürecinde ön cephede yer almaktadır.  AB’nin, Üye Devletlerin ve finans kurumlarının kaynaklarını birleştiren Avrupa Takımı (Team Europe) yaklaşımı, sağlık, su ve hıfzısıhha sistemlerinin krizle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlarına mülteciler, göçmenler ve ülke içinde yerlerinden edilen kimselerin yararına olacak şekilde yanıt vermektedir. Aynı zamanda ortak ülkelerin pandemi ile başetme ve başta mülteciler ve Bangladeş’teki Cox’s Bazar’dan Kenya’daki Kakuma’ya, Ürdürn’deki Zaatari’den Kolombiya’daki Barranquilla’ya kadar ev sahibi toplumların pandeminin sosyo-ekonomik etkilerini azaltma kapasitelerini güçlendirmektedir.  

Mülteciler olumlu değişimin katalizörü olabilir. Bu durum, uluslararası toplumun, Mülteciler Küresel Mutabakatı uyarınca, sorumluluğu paylaşmaya davet edildiği Aralık 2019 tarihli Küresel Mülteci Forumunda teyit edilmiştir. Bugün, Avrupa’da koronavirüsle mücadele etmek için ön saflarda çalışan ve çoğu zaman başkalarını kurtarmak için kendi sağlıklarını riske atan çok sayıda mülteciye şükranlarımızı sunuyoruz. Katkıları hayati öneme sahiptir.

Entegrasyon bu Komisyon için bir önceliktir. AB, yeni gelen insanların eğitim, sosyal refah, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimlerinin sağlanması amacıyla bir dizi sağlam tedbiri uygulama koymuştur.

Avrupa Birliği demokratik değerler ve insan haklarına saygı üzerinde inşa edilmiştir. Bu doğrultuda, mültecilerin korunmasının garanti altına alınmasında lider rol oynamayı sürdüreceğiz.”