World NGO Day

Dünya Sivil Toplum Örgütleri Günü

27.02.2018 Sa - 11:29

Brüksel, 26/02/2018

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'nin Dünya STÖ Günü vesilesiyle yaptığı açıklama:

 

Dünya STÖ gününde, temel insan haklarına saygı gösterilmesi, kimsenin bu haklardan mahrum kalmaması için sivil toplumun oynadığı muazzam rolü hep birlikte kutluyoruz.

Bu günün kutlanması her zaman olduğundan daha önemlidir; zira tüm dünyada STÖ'ler ve sivil toplum için zorlu zamanlardan geçiyoruz, ve insan hakları savunucularının alanı giderek daralıyor. 

Sivil toplum örgütlerinin sesi çoğu zaman duyulmamaktadır.  Onların, zaman zaman kendilerini tehlikeye atmak pahasına adaletsizlikler karşısında durma cesaretleri vardır.

Avrupa Birliği, sivil toplum için Avrupa ve ortak ülkelerde açık ve elverişli bir ortam sağlanması için çalışmayı sürdürecektir. Her seviyede demokratik alanların korunması için çabalarımızı iki katına çıkaracak ve "Sivil Toplum Örgütleri"nin son derece değerli çalışmalarını desteklemeyi ve bu örgütlerle dünyanın dört bir yanında işbirliği yapmayı sürdüreceğiz. STÖ’ler Avrupa Birliği’nin tasarımına, uygulanmasına ve izlenmesine yardımcı oldukları Birlik dışı finansal araçlarında da merkezi bir rol oynamaktadır. Sağladığımız yıllık 2 milyar Avro değerindeki destek, ortağımız olan ülkelerdeki STÖ’lere tüm dünyanın sağladığı toplam desteğin %73’üne tekabül etmektedir. Bu da AB’yi, yerel sivil toplumun desteklenmesinde dünya çapında en büyük donör kılmaktadır.Sürdürülebilir güvenlik için insan haklarına yatırım yapmalıyız; sivil toplumun çalışmalarına yatırım yapmalıyız ve temel özgürlükleri teminat altına almalıyız.

Avrupa Birliği, İnsan Hakları Savunucularının korunması için Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı altında dünyanın en büyük programını yürütmekten gurur duymaktadır. Sivil toplumun çalışmaları olmadan AB’nin çalışmaları da etkin yürütülemez; bu nedenle bu özel proje kapsamında, son 18 ay içinde toplam 64 ülkedeki insan hakları savunucularına destek amacıyla 338 acil durum hibesi tahsis ettik.

Avrupa Birliği, insan hakları savunucularını ve sivil toplum örgütlerini asla yalnız bırakmayacaktır: Hakların korunması ve fırsatların inşası adına güvenebileceğimiz en değerli ortaklığımız budur. Ve bunu "Birlikte" yapacağız. .