Twinning: 20 years of successfully sharing EU expertise through over 2700 projects

Eşleştirme: AB’nin edindiği uzmanlık, 20 yıldır yürütülen 2700’den fazla proje yoluyla başarılı bir şekilde paylaşılıyor

08.02.2018 Per - 21:43

Avrupa Komisyonu – Basın Duyurusu
Brüksel, 7 Şubat 2018

 

2018, Avrupa Birliği’nin komşusu olan ülke ve bölgeleri desteklemede başvurduğu en yaygın ve en  başarılı yönetmelerden biri olan Eşleştirme aracının devreye sokuluşunun 20nci yıl dönümüdür.

Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya’da kısa bir süre önce başlatılan en yeni projeyle birlikte, geride kalan 20 yıllık süreçte uygulanan Eşleştirme Projesi sayısı toplamda 2700’ü aşmış bulunuyor. Bu en yeni projenin amacı, gümrük prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve çalışma-dostu bir çevrenin yaratılmasında ortağımız olan ülkenin Üsküp’te yer alan Gümrük İdaresiyle akranlar-arası ve sahada işbirliğidir.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn şunları söyledi: "Eşleştirme projelerinin 20nci yıldönümü, kutlamamız gereken ve geride bıraktığımız süreç içinde kaydettiğimiz başarıları hatırlamakla birlikte, geleceğe dönük düşüncelerimizi yoğunlaştırmamız için de bir fırsat. Bu son 20 yılda, Sırbistan’daki iltica mevzuatında reformdan Gürcistan’daki e-yönetişimin güçlendirilmesine kadar uzanan pek çok farklı konuda, 2700’den fazla eşleştirme projesini başarıyla uyguladık. Akranlar-arası paylaşımı ön plana alan Eşleştirme, Komşuluk ve Genişleme bölgesinde modernizasyonun, AB değerlerinin ve yapısal reformların teşvikinde; değişim, istikrar, güvenlik ve refahın geliştirilmesinde çok önemli bir katma değer sağlamaya devam etmektedir."

Ön bilgi

AB ülkelerinin kamu idareleri ile AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerin yanı sıra AB’nin komşuluk bölgesindeki [ülkelerdeki] muadilleri arasındaki uzun vadeli işbirliği açısından benzersiz bir yöntem olan Eşleştirme kapsamında yürütülen projeler, kamu yönetimi reformunu teşvik etmekte; AB değerlerini desteklemekte ve Avrupa-temelli standart ve normlar geliştirmektedir. Eşleştirme aracının başarısının temel anahtarı, ortağımız olan ülkelerdeki ulusal kurumlar ile ele ele veren AB üyesi ülkelerden gelen kamu görevlileri tarafından akranlarına sahada aktarılan uzmanlıkta yatmaktadır.  

Genişleme bölgesinde Eşleştirme, AB mevzuatının ulusal mevzuata aktarılmasını, uygulanmasını ve yürürlülük kazanmasını desteklemektedir. Bu bağlamda Eşleştirme 2004, 2007 ve 2013’te Birliğe üye olan ülkelere de yoğun bir destek sağlamıştır. Mesela kısa bir süre önce tamamlanan bir Eşleştirme projesi, yeni iltica kanununun hazırlanmasında ve ülkedeki iltica sisteminde yapılan reformlarda Sırbistan Cumhuriyeti’ndeki Mülteciler ve Göç Komiserliği ile İçişleri Bakanlığı’na yardımcı olmuştur. Kapasite inşası tedbirleri yoluyla proje, iltica politikası alanında Sırbistan’ın AB standartalarına uyum çabalarını desteklemiştir.

Eşleştirme aracı, AB Komşuluk bölgesinde yer alan ve Birlikle olan işbirliğini güçlendirmek isteyen ülkelere de ulaşmaktadır. Mesela Gürcistan’da e-yönetişimin güçlendirilmesini amaçlayan ve kısa bir süre önce sona eren Eşleştirme projesi sayesinde, Gürcistan için büyük önem taşıyan ve ülkenin Avrupa’yla entegrasyonu açısından önemli bir adım teşkil eden yeni bir dijital imza yasası ile elektronik işlemlerin elektronik olarak tanınmasına yönelik genel bir Avrupa çerçevesi kabul edilmiştir. 

Daha fazla bilgi için:

Twinning website

Twinning Activity Report 2016

 

IP/18/621

Basın irtibat:

Genel sorularınız için: Europe Direct tel: 00 800 67 89 10 11 veya e-posta