fbpx ETF yeşil dönüşüm için gerekli becerilere ilişkin iyi uygulamaları bir araya getiriyor | AB Türkiye
Harvesting green stories from the EU neighbourhood, and beyond

ETF yeşil dönüşüm için gerekli becerilere ilişkin iyi uygulamaları bir araya getiriyor

25.03.2021 Per - 18:04

Turin, 25 Mart 2021 – Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), yeşil dönüşümün desteklenmesinde becerilerin rolüne ilişkin iyi uygulama örnekleri için bir çağrı yayımladı. “Yeşil dönüşüm: eğitim, öğretim ve beceriler” başlıklı çağrının amacı eğitim, öğretim ve beceri geliştirmenin sürdürülebilir, karbon-nötr döngüsel ekonomiler ve toplumlara geçişi desteklediğini gösteren hikayeleri bir araya getirmektir. Eğitim ve öğretim alanında AB komşuluk bölgesi ve daha geniş bir alanda politika yapıcılara ve uygulayıcılara fikirler sunmak ve ilham vermek hedeflenmektedir. En iyi hikayeler 21-25 Haziran 2021 tarihlerinde ETF ve UNESCO işbirliğinde düzenlenecek büyük bir uluslararası konferansta paylaşılacaktır.   

Son başvuru tarihi : 31 Mart 2021.

Beceriler: yeşil dönüşümün sürücüsü

İklim değişikliği, çevrenin bozulması ve biyolojik çeşitlilik kaybı, dünya çapında geçim kaynaklarını ve toplumları etkileyen başlıca küresel zorluklardır. Sürdürülebilirliğe ve karbon-nötr seviyeye ulaşmanın eğitim, öğretim ve beceriler açısından da önemli yansımaları bulunmaktadır. 

Tüm yurttaşların çevreye duyarlı olmasını gerektirir; ekonominin tüm sektörlerinde çevre dostu teknolojilere, üretim süreçlerine, ürünlere, hizmetlere ve iş modellerine ihtiyaç duyulmasına neden olur. Bu da yeni meslekler yaratır ve geleneksel mesleklerin de icra edilme şeklini değiştirir. Bu durum da, insanların sadece ilk baştaki eğitim öğretim sürecinde değil, her yaşta ve hayatın her evresinde yeni bilgi ve beceriler edinmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu da, beceri geliştirme sürecinin ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimle el ele yürüyeceği beceri ekosistemlerinin oluşturulması için eğitim-öğretim sistemleri ile çevreleri arasında yakın etkileşim sağlanmasını gerektirir.

AB’nin komşuluk bölgesi ve ötesinden yeşil hikâyelerin bir araya getirilmesi

ETF, yeşil dönüşümü destekleyen beceri geliştirme süreçleri için denenmiş-test edilmiş yöntemlere ve yenilikçi yaklaşım örneklerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. İlgi çekici bir öyküsü olan herkes, bu öyküyü paylaşmaya davetlidir. Örneğin, başarı hikâyeleri anlamında: 

■    Yeni “yeşil” teknolojilerin ve üretim süreçlerinin tanıtımında ve bunları uygulayacak olan personelin becerilerinin geliştirilmesinde işletmeler; 
■    Çevre konularında ve yeşil teknolojiler hakkında sağlayıcıların eğitilmesi, öğretmenlerin ve eğiticilerin en son bilgilerle donatılması;
■    Sanayi için yeşil becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim standartları ile kursların devreye sokulmasında sanayi ve sektörler;
■    Farklı bakanlıklar ve kamu kurumları arasında eşgüdümle çevre konusunda farkındalık programlarının geliştirilmesinde kamu ve özel sektör kurumları; 
■    Yeşil iş olanakları hakkında farkındalık yaratılması ve eğitim imkânlarının da bulunduğu iş-çalışan eşleştirilmesinde kamu istihdam birimleri;
■    Okullara daha yeşil bir yapı kazandırılması; 
■    Yeşil kalkınma için çalışan kamu-özel sektör işbirliği. 

Başarılı bulunan finalistlere, Yeşil Dönüşüm için Becerilerin Geliştirilmesi başlığı altında ödül verilecektir. En üst sırada yer alacak öyküler ise, ETF ile UNESCO tarafından 21-25 Haziran 2021 tarihlerinde ortaklaşa düzenlenecek olan “Yaşam boyu Öğrenme sistemlerinin inşası: Dijital çağda yeşil ve kapsayıcı toplumlar” (Building lifelong learning systems: skills for green and inclusive societies in the digital era) başlıklı uluslararası konferansta ve ETF yayınlarında görücüye çıkacak. En ilginç öykülere ise ETF kısa filmlerinde yer verilecek. 

İngilizce, Fransızca ve Rusça sunulabilecek başvurular için son tarih: 31 Mart 2021

Daha fazla bilgi için

■    Çağrı: Green transition: education, training and skills (yeşil dönüşüm: eğitim ve beceriler)

Basın ekibi
Daria Santucci, Basın Sorumlusu, daria.santucci@etf.europa.eu, +39 366 9639638; Michela Zabaglia, Basın Stajyeri: michela.zabaglia@etf.europa.eu