Kyrgyz Republic: EU to launch negotiations on new agreement

Kırgız Cumhuriyeti: AB yeni anlaşmaya ilişkin müzakereleri başlatıyor

10.10.2017 Sa - 13:36

AB Konseyi
09/10/2017 

9 Ekim 2017 günü Konsey, Avrupa Komisyonu ve Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ne AB ve Üye Devletler adına Kırgız Cumhuriyetiyle kapsamlı bir anlaşmayı müzakere etme yetkisini kabul etti.

Yeni anlaşma 1999 yılından bu yana yürürlükte olan ortaklık ve işbirliği anlaşmasını temel almaktadır. Anlaşma AB ve Kırgız Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilerini ilerletme arzusunu yansıtacaktır.       

AB ve Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ortaklık Kırgız Cumhuriyeti'nin demokrasi, temel özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi amacıyla reformları gerçekleştirme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlama kararlılığına dayanmaktadır. AB, seçim sisteminin reformuna destek dahil uzun vadeli kalkınma işbirliği çabalarında Kırgız Cumhuriyetini desteklemektedir.   

AB yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kırgız Cumhuriyeti'nin güvenilir, kapsayıcı ve şeffaf seçimlerin yapılmasına ilişkin uluslararası yükümlülükleri ve taahhütlerine uygun biçimde gerçekleştirilmesini beklemektedir.