fbpx Komisyon açık, sürdürülebilir ve atılgan bir AB ticaret stratejisi için rotasını çiziyor | AB Türkiye
Commission sets course for an open, sustainable and assertive EU trade policy

Komisyon açık, sürdürülebilir ve atılgan bir AB ticaret stratejisi için rotasını çiziyor

18.02.2021 Per - 16:22

Basin Duyurusu 

Brüksel, 18 Şubat 2021

Avrupa Komisyonu bugün, önümüzdeki yıllarda izleyeceği ticaret stratejisini ortaya koydu. Açık stratejik özerklik kavramını yansıtan bu strateji, yeşil ve dijital dönüşümlere desteğin yanı sıra çok taraflılığın güçlendirilmesine ve adil ve sürdürülebilir olmalarını teminen küresel ticaret kurallarında reform yapılması konusuna yeniden odaklanılması yoluyla ekonomik toparlanmaya katkıda bulunulması hususunda AB’nin sergilediği açıklık temelinde inşa edildi. AB, gerektiği hallerde yeni araçların devreye sokulması seçeneği de dâhil olmak üzere, menfaat ve değerlerini koruma konusunda daha atılgan bir tutum takınacak. 

Komisyon yaşadığımız en zorlu sınamalardan biriyle mücadele ederken ve yurttaşlarının beklentilerini karşılarken, ekonomisini esaslı bir şekilde iklim-nötr bir ekonomiye dönüştürme çalışmalarını destekliyor ve sürdürülebilirlik kavramını da yeni ticaret stratejisinin merkezine yerleştiriyor. Bu strateji daha güçlü küresel ticaret kurallarının getirilmesi ve AB ekonomisinin toparlanmasına odaklı bir dizi eylem başlığını içeriyor.


Yeni strateji ile ilgili olarak yaptığı konuşmada İcra Başkan Yardımcısı ve Ticaretten sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis şunları söyledi: “Karşımızda duran sınamalar AB ticaret politikasında yeni bir stratejiyi gerekli kılıyor. Covid sonrası dönemde büyümeye ve iş imkânlarının yaratılmasına yardımcı olabilmek için açık ve kurala dayalı bir ticarete ihtiyacımız var. Aynı şekilde, ticaret politikası ekonomimizin yeşil ve dijital dönüşümlerini de tam anlamıyla desteklemeli ve DTÖ’nün reformuna yönelik küresel çabalara öncülük etmelidir. Strateji bize aynı zamanda haksız ticaret uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığımızda kendimizi savunabileceğimiz araçları da sağlamalıdır. AB’nin kendi seçimlerini yapma ve liderlik ve aktif pozisyon sergileyerek çevresindeki dünyayı şekillendirme becerisini vurgulayan, stratejik menfaatlerimiz ve değerlerimizi yansıtan, açık, stratejik ve iddialı bir istikamette ilerliyoruz.”   

Mevcut güçlüklere karşılık veren strateji, ticaret ve iklim alanındaki küresel taahhütler, yeni dijital ticaret kuralları, rekabet eşitsizliklerini ortadan kaldıracak kurallar ve uyuşmazlıkların bağlıcı şekilde çözümlenmesi sisteminin yeniden tesis edilmesi gibi alanlarda Dünya Ticaret Örgütü’nün kapsamlı bir reformdan geçirilmesine öncelik vermektedir.  


Yeni strateji, ticaretin, dijital ve iklim alanlarındaki geçişi destekleme kapasitesini, öncelikle Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle güçlendirecektir. Bu amaçla ikinci olarak, ticarette dijital teknolojinin avantajlarından yararlanabilmek üzere dijital ekonomideki haksız engelleri  ortadan kaldıracaktır. AB, transatlantik ortaklığı gibi ittifakları güçlendirerek ve komşu ülkeler ve Afrika’ya daha fazla odaklanarak, küresel güçlüklere yön vermek için daha iyi bir durumda olacaktır. 


Bunlarla birlikte AB, ticaret anlaşmalarının uygulanması ve yürütülmesi konusunda daha katı, iddialı bir yaklaşım benimseyecek, haksız ticaretle mücadele edecek ve sürdürülebilirlik endişelerini ortadan kaldıracaktır. AB, yapmış olduğu anlaşmaların çalışanlarına, çiftçilerine ve yurttaşlarına, amaçlanan yararları sağlaması için çabalarını arttıracaktır.  
Bu strateji, çok çeşitli paydaşlardan gelen 400’ı aşkın öneri, hemen hemen tüm Üye Devletlerde düzenlenen halka açık etkinliklerle kamuoyunun görüşüne başvurulan kapsamlı ve kapsayıcı çalışmaların yanı sıra Avrupa Parlamentosu, AB hükümetleri, iş çevreleri, sivil toplum ve halkla yakın ilişkiler kurularak hazırlanmıştır.    

Daha fazla bilgi için:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf