Ursula von der Leyen

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Lübnan Başbakanı Hassan Diab arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin dökümü

06.08.2020 Per - 13:16

6 Ağustos 2020
Bu sabah Komisyon Başkanı von der Leyen, Lübnan Başbakanı Hassan Diab ile [telefonda] görüştü.

Komisyon Başkanı, Beyrut’ta meydana gelen ve tüm ülkeyi sarsan felaket dolayısıyla AB’nin taziyelerini iletti ve Birliğin Lübnan halkına olan desteğini ifade etti.

Komisyon Başkanı ve Başbakan, başta aşağıda yer alan hususlar olmak üzere, an itibariyle AB tarafından [Lübnan’a] sağlanmakta olan yardımları ele aldı:

  • Lübnan Kızılhaç’ı aracılıyla da olmak üzere, 100’den fazla eğitimli, uzman arama-kurtarma görevlisi ile araç, köpek ve acil tıbbi malzemenin [ülkeye] intikal ettirilmesi;
  • Başta kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tespitlerin yapılmasını sağlamak amacıyla ek bir dizi ekip [gönderilmesi] önerisi;
  • Tıbbi tahliyelerde kullanılmak üzere helikopter kapasitesine sahip askeri araç ile tıbbi ve koruyucu ekipman [temini];
  • Hasarın boyutlarını tespit amacıyla Copernicus Uydusunun haritalama sisteminin devreye sokulması.

Bu çabalara ek olarak Komisyon ilk acil ihtiyaçlar, tıbbi destek ve ekipmanın yanı sıra kritik durumdaki altyapının korunması için de 33 milyon Avronun üzerinde bir desteği harekete geçiyor. Komisyon, devam etmekte olan insani ihtiyaç değerlendirme çalışmasına bağlı olarak daha fazla destek sağlanması konusunu da ele alacak.

Komisyon Başkanı ve Başbakan ayrıca, ülkenin yeniden yapılanma sürecine yardımcı olmak üzere AB tarafından uzun vadede verilebilecek destek konusunu da ele aldı.

Komisyon Başkanı, hasarın boyutlarının değerlendirilmesine ve asbest ve benzeri tehlikeli kimyasalların [yaratabileceği durumun] üstesinden gelinebilmesine yardımcı olabilmek için de uzmanların ve ekipmanın devreye sokulabileceğini vurguladı. Bu sadece sivillere ait yapılar için değil, aynı zamanda Beyrut Limanı'nın rehabilitasyonu için de önemli olabilir.

Komisyon Başkanı bu zorlu dönemde, özellikle daha fazla tercihli ticaret ve gümrük [işlemlerinin] kolaylaştırması yoluyla [taraflar arasındaki] ticari ilişkilerin nasıl arttırılabileceği konusunda Komisyonun olasılıkları değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Komisyon Başkanı ayrıca, kentin yeniden inşası ve ülkenin toparlanması amacıyla eksiksiz bir ihtiyaç değerlendirmesinin yapılması için AB’nin desteğini ifade ederken, Uluslararası Finans Kuruluşları ile daha fazla ekonomik desteğin önünü açmaya yardımcı olabilecek görüşmelerde de AB’nin [Lübnan’a] yönelik desteğini dile getirdi.   

Bugün hem [ülkenin kendi] içinde hem de bölge açısından daha önemli bir hâl alan Lübnan'ın birliğine ve istikrarına Avrupa Birliği'nin büyük bir önem atfettiğini vurgulayan Komisyon Başkanı, bu trajik dönemin Lübnan açısından, ülkenin karşı karşıya olduğu birçok zorluğa cevaben tüm siyasi güçleri ulusal bir çaba etrafında birleştirecek bir fırsat olması gerektiğinin de altını çizdi. Avrupa Birliği bu çabalarında Lübnan'ın yanında olacaktır.