North Korea: Council strengthens EU sanctions in line with latest UN Security Council resolution

Kuzey Kore: Konsey en son BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca AB yaptırımlarını güçlendiriyor

11.10.2017 Çar - 13:18

AB Konseyi
10/10/2017

Konsey, BM Güvenlik Konseyi'nin 2375 (2017) sayılı kararıyla uygulanan sektörel yaptırımları takip ederek Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC)ne yönelik kısıtlayıcı tedbirlerini arttırdı. Söz konusu karar KDHC'nin, önceki BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali ve alenen göz ardı edilmesi suretiyle nükleer silah ve balistik füze geliştirme faaliyetlerinin devam etmesi üzerine 11 Eylül 2017 tarihinde kabul edilmişti.

BMGK'nin 2375 (2017) sayılı kararıyla uygulamaya konulan tedbirler arasında KDHC'ye sıvı doğal gaz satışının ve tekstil ürünlerinin ihracatının yasaklanması yer almaktadır. Yeni tedbirler ayrıca KDHC'ye rafine petrol ürünlerinin ve ham petrolün satışının sınırlandırılmasını da kapsamaktadır.   

Bunların yanı sıra üye devletler, KDHC vatandaşlarının kendi topraklarına girerek burada çalışmalarına dönük yeni çalışma izinleri vermeyecektir. Zira bu kimselerin ülkenin yasadışı nükleer ve balistik füze programlarını desteklemekte kullanılmak üzere gelir elde ettiğinden şüphelenilmektedir.

Yasal anlaşmalar aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardım ve geçim amaçlı uyguladığı istisnaları da aynen takip etmektedir.  

Konsey, yasadışı programları destekleyen üç kuruluş ve bir kişiyi, mal varlığı dondurulan ve seyahat kısıtlamaları getirilenler listesine almak suretiyle 15 Eylül günü BM Güvenlik Konseyi kararıyla uygulanan ilave listeleri 15 Eylül itibariyle uygulamaya koymuştur. BM nin açıkladığı verilere göre KDHC'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında toplam 63 kişi ve 53 kuruluş bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 38 kişi ve 4 kuruluş AB tarafından belirlenmiştir.    

7 Eylül'de Talin'de AB dış işleri bakanları tarafından üzerinde mutabık kalındığı gibi Konsey, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına ilaveten ve destek olacak şekilde, halen AB'nin muhtemel müstakil tedbirleri üzerinde çalışmaktadır. 

AB, KDHC'nin nükleer silah ve balistik füze programlarına cevaben BMGK'nin tüm kararlarını uygulamaktadır. Ayrıca AB, BM yaptırım rejimine ilaveten ve destek olarak müstakil kısıtlayıcı tedbirleri de uygulamaya koymuştur.