AB ve TR bayrakları

OHAL'in uzatılmaması kararına ilişkin Sözcü tarafından yapılan açıklama

19.07.2018 Per - 11:11

2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Türkiye'de yürürlükte bulunan olağanüstü hal uygulamasının sona erdirilmesi memnuniyetle karşılanan bir adımdır. Öte yandan resmi makamlara olağanüstü yetkiler veren ve OHAL'in bazı kısıtlayıcı unsurlarını koruyan yeni mevzuat teklifinin kabul edilmesinin, OHAL'in kaldırılmasının olumlu etkilerini azaltacağına inanıyoruz.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve ilgili diğer kurumların önemli tavsiyelerini hayata geçirmesi, ve yürütme ve yargı arasındaki güçler ayrılığına riayet etmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

OHAL'in kaldırılması münasebetiyle ayrıca Türkiye'nin, tüm demokratik devletlerin merkezinde yer alan hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve temel özgürlükleri olumsuz etkilemeye devam eden her türlü tedbiri sona erdirmesini ve geri döndürmesini bekliyoruz. Bunlar arasında ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve usul hakları yer almaktadır. Ayrıca OHAL'in kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında askıya aldığı yükümlülüklerini yeniden üstlenmesini bekliyoruz.

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında somut ve kalıcı ilerlemelerin kaydedilmesi AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği bakımından ehemmiyetini korumaktadır.

Maja KOCIJANCIC

Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy/European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

+32 (0)2 29 86570

+32 (0)498 984 425

Alceo SMERILLI

Press Officer for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

+32 (0)2 29 64887

+32 (0)460 769 536