Defence cooperation: 23 member states sign joint notification on the Permanent Structured Cooperation (PESCO)

Savunma işbirliği: 23 Üye Devlet Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO)

13.11.2017 Pt - 17:11

13/11/2017
Basın Açıklaması

 

13 Kasım 2017 tarihinde 23 Üye Devletten bakanlar Yapılandırılmış Daimi İşbirliği konusunda ortak bir tebliğe imza atarak Yüksek Temsilci ve Konsey'e sundular.  

Savunma güvenliği ve savunma politikası alanlarında Yapılandırılmış Daimi İşbirliği imkanı Lizbon Antlaşması'yla gündeme getirilmiştir. Bir dizi Üye Devletin güvenlik ve savunma alanlarında daha yakın şekilde çalışmalarını öngörmektedir. Savunma alanındaki daimi işbirliği çerçevesi, ortak savunma kabiliyetleri geliştirmeye istekli ve muktedir üye devletlerin ortak projelere yatırım yapmaları ya da silahlı kuvvetlerinin operasyonel hazır bulunuşlukları ve katkılarını arttırmalarına imkan sağlayacaktır.   

Ortak tebliğe imza atan üye devletler şunlardır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç. Daha sonraki bir aşamada diğer üye devletlerin de katılması mümkündür.

Ortak tebliğ, PESCO'nun kurulması yönünde atılan ilk resmi adımdır. Tebliğ aşağıda belirtilen hususları ortaya koymaktadır:

  • PESCO ilkeleri, özellikle de: "PESCO, AB topraklarının ve vatandaşlarının güvenliği ve korunmasına yönelik yatırımlar için [hazırlanan] iddialı, bağlayıcı ve kapsayıcı bir AB yasal çerçevesidir" ilkesi,
  • Üye devletlerin üstlenmeyi kabul ettikleri "iddialı ve daha bağlayıcı ortak taahhütler" listesi; buna "mutabık kalınan hedeflere ulaşmak için düzenli olarak savunma bütçelerini reel olarak arttırılması" dahildir,
  • PESCO yönetimiyle ilgili öneriler, bu çerçevede PESCO'nun tutarlılığını ve iddiasını koruyan ve projeler düzeyinde belirli yönetim prosedürleriyle tamamlanan kapsamlı düzeydeki öneriler.


​​​​​Üye devletlerin Yüksek Temsilciye ve Konsey'e PESCO konusundaki ortak tebliği

Sonraki adımlar 

Konsey, bu aşamada kuvvetli bir nitelikli çoğunluk ile PESCO'yu kurma kararı almalıdır. Bu da, bir sonraki Dışişleri Konseyi toplantısında (11 Aralık) mümkün olabilir.

PESCO kurulduktan sonra katılımcı üye devletler tarafından, PESCO çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerin ilk listesi kabul edilmelidir. Bunlar, savunma alanında eğitim, kabiliyetlerin geliştirilmesi ve operasyonel hazırlık gibi alanları kapsayabilir.