Syria: EU adds 7 ministers to sanctions list

Suriye: AB, yaptırım listesine 7 bakanı ekliyor

04.03.2019 Pt - 20:02

04/03/2019
Basın Bildirisi

 

Konsey bugün, Suriye hükümetinin yedi bakanını, Suriye rejimi ve destekçilerine yönelik kısıtlayıcı tedbirler kapsamındaki kişi ve teşekküller listesine ekledi. Bu eklemeler Suriye'de yaşanan son hükümet değişikliklerinin ardından geldi.  
 

Bugünkü kararla, Suriye'deki sivil halka yönelik şiddet içeren baskı eylemlerinden sorumlu oldukları, rejimden fayda sağladıkları, rejimi destekledikleri ya da bu kimselerle ilişkili oldukları gerekçesiyle seyahat yasağı getirilen ve mal varlığı dondurulanların sayısı 277'ye yükseldi. 
 

Ayrıca, Suriye'de durum nedeniyle 72 teşekkül mal varlıklarının dondurulması yaptırımın hedefi oldu. Genel anlamda Suriye'ye yönelik AB yaptırımları aynı zamanda petrol ambargosu, ticaret ve yatırımda sınırlamalar, Suriye merkez bankasının AB'deki mal varlıklarının dondurulması, baskı amacıyla kullanılabilecek silah, cephane ihracatında sınırlamaların yanı sıra internet ya da telefon iletişiminin takibi ya da izlenmesi teknolojisinde kısıtlamaları kapsamaktadır.  Suriye'deki duruma ilişkin sınırlamalar 1 Aralık 2011 tarihinden bu yana yürürlüktedir ve yılda bir kez gözden geçirilmektedir. Bir sonraki gözden geçirme 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. 16 Nisan 2018 tarihli Konsey kararlarında vurgulandığı üzere, baskı devam ettiği sürece AB, Suriye'ye yönelik ilave kısıtlayıcı tedbirleri uygulamayı sürdürecektir.  
 

AB, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ve 2012 Cenevre Tebliği uyarınca, Suriye'deki çatışmaya uzun vadeli ve güven telkin eden siyasi bir çözümün bulunması hususundaki kararlılığını sürdürmektedir.
 

İlgili kimselerin isimleri dahil hukuki işlemler 4 Mart 2019 tarihli AB Resmi Gazetesinde mevcuttur. 
 

 4 Mart 2019 tarihli Konsey kararı  (Resmi Gazete)

 Konsey'in 16 April 2018 tarihli Suriye kararı ,

Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi- Brüksel konferansı 12 - 14 Mart 2019

Suriye: Konsey'in krize verdiği karşılık 

 Web sitesini ziyaret ediniz