Statement by Vice-President Maroš Šefčovič on the opening of TANAP

TANAP'ın açılışı münasebetiyle Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič tarafından yapılan açıklama

13.06.2018 Çar - 11:16

12/06/2018

 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ile birlikte, Güney Gaz Koridorunun temel bir parçasıdır. Bu hat aynı zamanda söz konusu altyapı projesinin en uzun kısmını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Hazar gazı artık ticari olarak Türkiye'ye akabileceği için, bugün bir dönüm noktası niteliğindedir. TANAP'ın Eskişehir'de resmi açılışı münasebetiyle Avrupa Komisyonu'nun Enerji Birliği'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, niyetimizi bir realiteye dönüştürerek Enerji Birliği kapsamında bir başka somut sonuca ulaşıyoruz.

Enerji tedarikçilerimizin ve güzergâhlarımızın çeşitlendirilmesine katkı sağlayan Güney Gaz Koridoru, Güney-Doğu Avrupa ve Güney İtalya gibi en kırılgan bölgeler de dâhil olmak üzere, AB'nin enerji güvenliği bakımından stratejik önem arz etmektedir.

Hazar bölgesi ile AB piyasası arasında tesis edilen bu 'köprüden' hepimiz istifade edeceğiz. Bunun başarıya ulaştırılması ortak menfaatimizedir.

Uzun vadeli amacımız ise serbest ticaret, rekabet ve çeşitlendirilen arz, kaynak ve güzergâhlara dayalı pan-Avrupa enerji piyasasını yaratmaktır. Tüm bunlar Enerji Birliği'nin AB sınırında sona ermediğini ve güçlü bir dış boyutunun olduğunu göstermektedir. Zaten ancak bu şekilde gerçek anlamda dirençli dayanıklı olabilir.

Güney Gaz Koridorunun Avrupa kısmını oluşturan TAP'ın yapımının, ilgili üç ulusal hükümetin de daimi desteği ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğinden ve böylelikle Hazar gazının 2020 itibariyle AB'ye ulaşacağından hiç şüphem yok. Bu hat ev sahibi ülke ile transit geçiş ve varış ülkelerine ve -başta yatırım ve iş olmak üzere, tüketicilere daha düşük fiyatlı enerji ve düşük karbon ekonomisine geçiş bakımından- bu ülkelerin toplumlarına önemli kazanımlar sağlayacaktır."

 

Arka plan:

Güney Gaz Koridoru şu bileşenleri içermektedir: i) Şah Denizi gaz sahası; ii)Güney Kafkasya Boru Hattı ve bu hattın Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye uzatılması; iii) Türkiye üzerinden Yunanistan'a Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının (TANAP) inşası ve iv) Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üzerinden Güney İtalya'ya Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattının (TAP) inşası.

Proje, Enerji Birliği'nin uzun süredir hedeflerinden ve temel ivmelerinden biri olan, AB'nin gaz kaynaklarını çeşitlendirme amacına hizmet edecektir. Projenin önemi müteaddit defalar Avrupa Komisyonu ve AB Üye devletleri tarafından, son olarak da Kasım 2017 tarihli Doğu Ortaklığı Zirvesinde ve Şubat 2018'de Bakü'de gerçekleştirilen bakanlar Danışma Konseyi'nde teyit edilmiştir.