fbpx Türkiye: Sn. Kavala’nın tutukluluk halinin devamına yönelik karar ilgili olarak Birlik sözcüsü tarafından yapılan açıklama | AB Türkiye
Turkey : Statement by the Spokesperson on the extension of Mr Kavala's detention

Türkiye: Sn. Kavala’nın tutukluluk halinin devamına yönelik karar ilgili olarak Birlik sözcüsü tarafından yapılan açıklama

21.12.2020 Pt - 13:18

Brüksel, 21/12/2020

Bir yıldan uzun bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala’nın suç işlemiş olduğuna dair makul şüpheyi destekleyecek delillerin yokluğunda ve kendisini susturmak ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak gibi başka bir art niyetle tutuklandığı ve gözaltında tutulduğu kararına varmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş nihai kararına rağmen Osman Kavala’nın tutukluluğunun surdurulmesi yönünde geçen Cuma günü İstanbul Mahkemesince verilen karar,  Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi de dâhil temel insan haklarına saygı bağlamında açıkladığı taahhütlerine ters düşmektedir. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin de vurguladığı üzere Türk makamları,  Sn. Kavala’nın devam eden tutukluluk halinin ve yeni bir soruşturma açılmasının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hukuki bağlayıcılık taşıyan kararının ihlaline devam anlamına geldiğine dair güçlü şüpheyi ortadan kaldıramamıştır. 

Bu nedenle Türkiye yargısını, Avrupa Konseyi tavsiyelerini izleyerek bahsedilen kararı uygulamaya ve Osman Kavala’yı acilen serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Aday bir ülke ve Avrupa Konseyi’nin eski bir üyesi olarak Türkiye’nin, AB-Türkiye ilişkilerinin temel taşı olan temel haklara saygı konusunda acilen somut ve sürekli bir ilerleme sağlaması gerekmektedir.