International Day of Democracy: Joint statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell and Vice-President Dubravka Šuica

Uluslararası Demokrasi Günü: Yüksek Temsilci / Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Başkan Yardımcısı Dubravka Šuica’nın Ortak Bildirisi

15.09.2020 Sa - 17:34

14/09/2020

Uluslararası Demokrasi Günü öncesinde Yüksek Temsilci Josep Borrell ve Başkan Yardımcısı Dubravka Šuica aşağıda yer alan ortak bildiriyi hazırlamışlardır: 

“İnsanlar, Dünyanın her yerinde  ciddi bireysel riskleri göze alarak, demokrasi arzularını gösterilerle ortaya koyuyor. Hong Kong’dan Lübnan’a, Belarus’tan Sudan’a manşetlerin ve sayıların arkasında tüm sosyal çevrelerden cesur ve yürekli insanlar vardır. Kendilerini hürmetle anıyor ve demokrasiye olan adanmışlıklarını paylaşıyoruz.

Demokrasi, koronavirüs pandemisi ile de alevlenen güçlüklerle yüzleşmektedir. Dünyanın her yerinde sivil özgürlükler yıpratılmakta, bağımsız medya ve gazeteciler bastırılmakta ve demokratik kurumlar zayıflatılmaktadır. İnsanların demokratik kurumlara ve uygulamalara olan inancı sarsılırken kutuplaşma artmaktadır. Siyasi katılım için yeni fırsatlar ortaya çıkarken, dijital teknoloji ve sosyal medya yolları ile yoğunlaşan bilgi, seçim ve demokratik süreç manipülasyonlarının yeni çeşitlerinin geniş kapsamlı etkilerine şahit olmaktayız.

Bu güçlüklerin ışığında, demokrasiyi savunmak ve inşa etmek adına çalışanları desteklemek, demokratik katılım ile toplumsal cinsiyet ya da sosyal çevre gözetmeksizin demokratik dahli teşvik etmek, kurumsal güçler ayrılığını temin etmek ve karar vericileri hesap verebilir kılmak için Avrupa Birliği çabalarını iki katına çıkarmaktadır. Dünya çapında demokrasinin teşviki ve korunması adına öncü bir rol üstlenmekteyiz.

Yeni “İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı” gelecek yıllar için somut harici eylemler hususunda hedeflerimizi ortaya koymakta ve önceliklerimizi belirlemektedir. Kolombiya’daki eski düşmanlarını iş birliğine dahil etmekten Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde adalete olan güvenin yeniden inşasına, Orta Asya’da medyanın güçlendirilmesine, Suriye’de kadınların rolünün güçlendirilmesine kadar AB, projelerimiz ve iş birliklerimiz sayesinde demokratik değerleri ve girişimleri aktif bir şekilde desteklemektedir. Dünya çapında demokrasiye, insan haklarına ve hukukun egemenliği ilkesine olan adanmışlığının bir parçası olarak AB, 2019’da sekiz seçim gözlem misyonu ve yedi seçim uzman misyonu görevlendirmiştir.

Avrupa, dünya genelinde demokrasinin yüzleştiği yeni zorluklarda ortaklarını desteklerken, iş içeride başlamaktadır. Şunu biliyoruz ki bizim Avrupa vatandaşlarımızın demokrasiye olan inançları hafife alınamaz ve asla da alınmamalıdır. Vatandaşlarımız politika yapımında daha fazla katılım ve şeffaflık istemektedir. Bizler de dinlemek ve güven inşa etmek zorundayız.

AB, Birliğimiz içerisinde demokrasiyi korumak ve güçlendirmek için adımlar atmaktadır. Dezenformasyon ile başa çıkmak, değişen seçim tehdit ve manipülasyonlarına adapte olmakla birlikte AB içinde özgür ve bağımsız medyayı desteklemek adına bir Avrupa Demokrasi Eylem Planı üzerinde çalışmaktayız. Yayınlanacak olan Vatandaşlık Raporu, AB vatandaşlarının haklarını tam anlamıyla kullanabilmelerinin ve Birliğin demokratik hayatına tam olarak katılabilmelerinin nasıl garanti altına alınabileceğini inceleyecektir. Tüm sosyal çevrelerden Avrupalıları bir araya getirecek olan “Avrupa’nın Geleceği Konferansı” Birliğimiz içerisinde Avrupalılara daha güçlü bir ses olacaktır.

Avrupa Birliği, insan hakları ve hukukun egemenliği ile beraber demokrasinin teşviki ve korunması için güçlü bir bağlılık üzerine kuruludur. Demokrasi olmaksızın, barış ve istikrar, uzun vadeli kalkınma ve refah olması mümkün değildir. Bizler bunun öncüsü olmaya devam etmek zorundayız.”

 

Basın irtibat