International Roma Day: Statement by First Vice-President Frans Timmermans and Commissioners Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu and Johannes Hahn

Uluslararası Roman Günü: Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Komisyon Üyeleri Marianne Thyssen, Vera Jourova, Corina Cretu ve Johannes Hahn'ın açıklaması

06.04.2018 Cu - 14:24

Avrupa Komisyonu - Bildiri 
6 Nisan 2018

 

Her yıl 8 Nisan'da kutlanan Uluslararası Roman Günü öncesinde Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Komisyon Üyeleri Marianne Thyssen, Vera Jourova, Corina Cretu ve Johannes Hahn şu açıklamayı yaptı:

"Eşitlik başta olmak üzere temel hakların korunması Avrupa Birliği'nin köşe taşlarından birisidir.  Ancak, AB ve komşu bölgelerinde yaşayan en kalabalık azınlıklardan biri olan Roman toplumu, hala bu haklardan tam olarak faydalanamamaktadır.  

Roman toplumları sadece önyargılardan, ayrımcılıktan ve ötekileştirilmekten zarar görmemekte, çoğu zaman temiz su, hijyen ve gıda gibi temel unsurlara bile erişememektedir.  

Roman halkının %80'i yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır.  Bu tür durumlar ilk olarak Roman halklarını etkilerken, aynı zamanda demokratik toplumlarımızın üzerinde bir leke olarak görülmektedir.

Bu yüzden Uluslararası Roman Günü, Roman halkına karşı ayrımcılıkla mücadele adına yapılan olumlu çalışmaların geliştirilmesi ve Avrupa toplum ve ülkelerine bunların entegre edilmesinin teşvik edilmesi için bir fırsat sunmaktadır.  Başta eğitim olmak üzere son zamanlarda bazı olumlu gelişmeler görülmüş olsa da hala yapılması gerekenler vardır.

Bu misyon ancak, her aşamada birlikte çalışırsak başarıya ulaşacaktır.  

Bu sebeple Üye Ülkelere ve genişleme ortaklarımıza, Roman halkının kamusal alana katılımına ve burada temsil edilmesine de katkıda bulunarak, bu misyonu üstlenmeleri ve Roman halkına yapılan ayrımcılık ve ötekileştirmeyle mücadele konusunda gerçek anlamda faaliyet göstermeleri noktasında çağrıda bulunuyoruz.

Roman halkı 700 yıldır Avrupa'da yaşamaktadır.  Roman halkının tarihi ve kültürü, zengin Avrupa mirasımızın ayrılmaz bir parçasıdır.  Eşit muamele görmek ve Avrupalı olmanın getirdiği tüm haklardan faydalanmak Roman toplumlarının hakkıdır.  Günün sonunda, korumasız azınlıkları topluma nasıl dahil ettiğimiz Avrupa demokrasimiz için önemli bir sınav olacaktır."

Arka Plan                                                       

AB'de 6 milyon ve genişleme bölgesinde (Karadağ, Sırbistan, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosovo ve Türkiye) 4 milyon nüfusuyla, Roman halkı Avrupa'nın en büyük azınlık topluluğunu oluşturmaktadır.

Bu azınlık uzun süredir eşitsizliğe maruz kalmış, toplumdan dışlanmış ve ötekileştirilmiştir.  AB'deki %17'lik ortalama risk seviyesiyle karşılaştırıldığında, Roman halkının %80'i yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır.

Avrupa Komisyonu uzun süredir eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizmiş, 2011 yılında ise Üye Ülkelere, Roman halkının entegrasyonu için ulusal stratejiler geliştirmeleri yönünde çağrıda bulunmuştur.  Komisyon bu stratejilerin uygulaması üzerine yıllık olarak rapor vermektedir.

2017 yılında Komisyon, 2011 yılından beri yürürlükte olan önlemlerin etkisini sınamak amacıyla, 2020 yılına kadar uzanan, Ulusal Roman Entegrasyon Stratejilerinin AB Çerçevesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme başlatmıştır.  İlk bulgular, başta eğitim olmak üzere bazı alanlarda olumlu gelişmelerin olduğunu, ancak Roman halkının sosyal ve ekonomik katılımına yönelik gelecekteki faaliyetlerin geliştirilmesi için daha çok çalışılması gerektiğini göstermektedir.

AB Bütünlük politikası, sağlık alanındaki yatırımlarıyla ve istihdam ve sosyal entegrasyon projeleriyle bu amaca katkıda bulunabilir.  Avrupa Konseyi ile birlikte 2013'te başlatılan bir inisiyatif olan ROMACT programı, Roman halkının daha çok katılım gösterebildiği bir toplum yaratılmasına yönelik politikaların ve kamu hizmetlerinin hazırlanması, fonlanması ve uygulanabilmesi amacıyla, 115 belediyedeki yerel yönetimlere destek vererek Roman halkına yardımlarda bulunmaktadır.  Bu programdan yaklaşık olarak 65 bin kişi faydalanmaktadır.

Geçen yıldan bu yana ikinci kez Avrupa Komisyonu ve şemsiye sivil toplum örgütleri, Avrupa Parlamentosu’nun inisiyatifine katılarak, Uluslararası Roman Gününü kutlamak amacıyla, 9-12 Nisan tarihlerinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacaktır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Daha fazla bilgi için:

Commissioner Věra Jourová's closing remarks at Holocaust Remembrance and Roma exhibition

Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumunun raporu: Bitmeyen endişe: Roman halkının katılımına bir engel olarak çingene düşmanlığı.

Dünyanın en fakir ülkelerindeki yaşam şartlarıyla karşı karşıya kalan Roman halkı nüfusu üzerine basın bildirisi

Roman halkının katılımına engel unsurlar üzerine bir İnfografik

2020 yılına kadar uzanan, Ulusal Roma Entegrasyon Stratejilerinin AB Çerçevesinin değerlendirmesi üzerine basın bildirisi

Roman halkının katılımına yönelik Avrupa Platformu

Yerel yönetimler için ROMACT programı

Yahudi Soykırım ve Roman Sergisinde Komisyon Üyesi Vera Jourova'nın yaptığı kapanış konuşması

 

STATEMENT/18/2868