fbpx Yüksek Temsilci Federica Mogherini'nin Uluslararası Ceza Adaleti Günü vesilesiyle AB adına yaptığı açıklama, 17 Temmuz 2019 | AB Türkiye
a judge hammer in front of an EU flag

Yüksek Temsilci Federica Mogherini'nin Uluslararası Ceza Adaleti Günü vesilesiyle AB adına yaptığı açıklama, 17 Temmuz 2019

16.07.2019 Sa - 16:13

Brüksel, 16/7/2019 - Basın Bülteni

Uluslararası Ceza Adaleti Günü'nü kutladığımız bugün Avrupa Birliği uluslararası ceza adaleti sistemine eskiden beri süregelen desteğini ve özellikle de, kurallar temelinde inşa edilen uluslararası düzene yönelik kapsamlı taahhüdünün bir parçası olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'ne sarsılmaz bağlılığını teyit eder.    

Geçen yıl, cezasızlıkla mücadelede tüm iç ve dış politika araçlarının kullanılması ve barış ve güvenliğin sağlanmasında temel unsur olarak adaletin tesis edilmesi, etkilenen ülkelerde güvenin ve uzlaşının yeniden sağlanmasına katkıda bulunulması yönünde taahhütlerde bulunmak suretiyle UCM'nin Roma Statüsünün 20. Yıldönümünü kutladık.  AB ve Üye Devletler Roma Statüsünün evrensel ölçekte onaylanması ve hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecektir. Uluslararası ceza adaleti sisteminin sürekli karşı karşıya kaldığı güçlükler Statü'nün tam anlamıyla etkili olması önünde engel teşkil ettiğinden, AB ve Üye Devletler Roma Statüsünde güvence altına alınan ilke ve değerleri destekleme ve savunma, ve Statü'nün bütünlüğünü koruma kararlılığını taşımaktadırlar.

Uluslararası adalet mekanizmaları, uluslararası toplumda endişe yaratan en ağır suçların bir bütün olarak soruşturulması, faillerin adalete teslim edilmesi ve mağdurlara yeterli destek sağlanması ve maruz kaldıkları zararın telafi edilmesi bakımından son derece önemlidir. Geçmişte yaşanan zulümleri asla unutmamalı çatışma ve soykırımların tekrar yaşanmaması için kolektif insanlık hafızamızın bir parçası olarak muhafaza etmeliyiz. İşte bu sebeple AB, UCM'ye ve Suriye ve Myanmar'daki uluslararası mekanizmalar gibi çeşitli ülkelere yönelik geçiş dönemi adalet girişimlerine, 2014 yılından bu yana sağladığı 38 milyon Avro'yu aşkın destekle, uluslararası ceza adaleti sisteminin geliştirilmesine her yıl katkıda bulunmaktadır.   

Dünya genelinde AB, ulusal adalet sistemlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik programlar vasıtasıyla kapsamlı adalet sektörü reformlarına katkıda bulunmaktadır; ve insan hakları savunucuları, avukatlar, savcılar ve adaletin tesis edilmesi ve temel insan haklarının korunması için bıkıp usanmadan çalışarak uluslararası adalet sistemine katkı sağlayan herkesi desteklemek üzere çabalarını sürdürecektir.