fbpx Yüksek Temsilci tarafından İnsan Hakları Günü münasebetiyle AB adına yapılan açıklama, 10 Aralık 2020 | AB Türkiye
humanrightsdays2020

Yüksek Temsilci tarafından İnsan Hakları Günü münasebetiyle AB adına yapılan açıklama, 10 Aralık 2020

10.12.2020 Per - 11:09

AB Konseyi
Basın Duyurusu, 9 Aralık 2020

10 Aralık’ta İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz. Bugün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1948’de imzalanışının yıldönümünü simgelemesi dolayısıyla özel bir gün. İnsan haklarının evrensel ve birbirinden ayrılamaz niteliğini hatırlamamız; bu hakları savunma çabalarımızın asla durmaması gerektiğini akılda tutmamız bugün hiç olmadığı kadar büyük bir önem taşımaktadır.   

Korona virüs pandemisi dünyanın karşısında duran ve insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi konuların da arasında yer aldığı en büyük sınamaların bazılarını daha da arttırdı ve şiddetlendirdi. Dünyanın birçok yerinde endişe verisi gelişmeler görüyoruz: ifade özgürlüğüne yönelik sansür ve kısıtlamalar, ayrımcılık, derinleşen eşitsizlikler, kadın ve kız çocuklarına yönelik artan şiddet ve bununla birlikte korona virüs karşısında hiç de yeri olmaması gereken keyfi gözaltılar… Ne var ki bir şey kesin: Avrupa Birliği herkesin insan haklarına saygı duyulması, herkesin insan haklarının korunması ve herkesin insan haklarının gereğinin yerine getirilmesi konusunda taşıdığı kararlılığı korumaktadır; bu kurucu değer, bizlere attığımız tüm adımlarda kılavuzluk etmeyi sürdürecektir. Geride hiç kimse bırakılmamalı, hiçbir insan hakkı göz ardı edilmemelidir.

Korona virüs pandemisi aynı zamanda, daha güçlü ortak eylemler için de bir açılım yaratmıştır. Günümüzün değişen jeopolitik görüntüsünde Avrupa Birliği, merkezinde insan haklarının yer aldığı çok taraflılığın (multilateralism) en güçlü destekçisi olmayı sürdürmektedir.  

Bugün, dünyanın dört bir yanında insan haklarının geliştirilmesi adına Avrupa Birliği tarafından sarf edilen çabaları hatırlamak için de bir fırsat… Bu yıl birçok önemli başarı kaydedildi. Küresel pandeminin ortasında AB, önümüzdeki beş yıllık süreçte Birlik dışı eylemler için iddialı bir yol haritası belirleyen yeni İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı’nı kabul etti. Bu Eylem Planı, insan hakları ve demokrasi alanındaki çalışmalarımızı canlandırmak adına bir fırsat…

Ağır insan hakları ihlallerine ve istismarlarına karışan kişilere, mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi yoluyla yaptırım uygulama yetkisi veren AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin oluşturulması, insan hakları alanındaki kolektif çabaları daha da güçlendirecek bir başka somut adımdır. Yıl boyunca AB, insan haklarını korumak için çalışan çok taraflı kurumların önde gelen sesi oldu. Birleşmiş Milletlerin çabalarını destekleyen bölgeler-arası koalisyonların oluşturulması da en önemli önceliklerden birisiydi. BM’nin Belarus'taki eylemlerini destekleyen çalışmalarımız önemli bir örnektir. Avrupa Birliği, insan hakları yelpazesinin her alanına yeni bir odak getirerek ittifaklar kurma çabasında bulunmuştur.

Sahada, AB Delegasyonları ve Üye Devlet Büyükelçilikleri sivil toplum örgütlerini ve insan hakları savunucularını desteklemiştir.  Bu süreçte bazen onları tehlikeden uzaklaştırmış, Rusya'dan Kolombiya ve Hong Kong'a kadar dünyanın pek çok yerinde davaları gözlemlemiş ve kadınlar, kız çocukları ve savunmasız durumdaki kişilerin haklarını geliştiren, medya özgürlüğünü ve sivil toplumu destekleyen projeler üzerinde çalışmıştır. AB ve Üye Devletleri, kadın ve kız çocuklarının insan haklarından tam olarak yararlanmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesini öncelikli hususlar olarak destekleyecektir.

Bununla birlikte daha yapılması gereken çok şey vardır. 2021 ve sonrasında, Avrupa Birliği insan hakları konularında öncülük etmek ve COVID-19 sonrası dünyada insan haklarının korunmasını güçlendirmek için ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır.