World Humanitarian Day 2019

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides tarafından 2019 Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yapılan açıklama

19.08.2019 Pt - 15:55

 

2019'da Cenevre Sözleşmelerinin 70. yıldönümü kutlandığı için, bu yıl Uluslararası İnsancıl Hukuk bakımından kilit önem taşımaktadır. İnsani yardım çalışanlarının maruz kaldıkları risklerin arttığı bir dönemde, AB dünya çapında insani yardım ulaştırmak amacıyla hayatlarını tehlike atanların özverili çalışmalarını takdirle anar. Uluslararası hukuka kati surette saygı gösterilmesi, insani yardım çalışanlarının güvenliği ve emniyeti ve muhtaç durumdakilere engelsiz erişimin sağlanması Avrupa Birliği için endişe yaratan başlıca hususlar arasında yer almaktadır.

2019 Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle Yüksek Temsilci /Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İnsani Yardım ve Krizi Yönetiminden sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides şu açıklamayı yapmıştır;

"Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlalleri, hem sivillerin hem de insani yardım çalışanlarıyla sağlık personelinin korunmasında en büyük zorluklardan birini teşkil etmeye devam etmektedir.

İnsani yardım çalışanlarını hedef alan şiddet sivilleri etkilemekte ve milyonlarca insanın hayat kurtarıcı yardımlardan mahrum kalmasına sebep olmaktadır. Can kurtarmak başkasının hayatına mal olmamalıdır.

Yaklaşık 400 insani yardım çalışanının büyük çaplı saldırılara maruz kaldığı 2018, bu bağlamda tarihteki ikinci en kötü yıl olmuştur. Bu kişilerin üçte birinden fazlası öldürülmüş ve diğer bir üçte biri de kaçırılmıştır.

Dünya İnsani Yardım Günü, bu özverili insani yardım çalışanlarının onurlandırılması ve emniyet ve güvenliklerinin savunulmasına vesile olmaktadır.

İnsaniyet, bağımsızlık, nötralite ve tarafsızlık, insani yardımın dayandığı temel prensiplerdir. Bu ilkeler, özgür çalışabilmelerine imkan vermek üzere yardım çalışanlarını korumalıdır.

AB ve Üye Devletler insani yardımda dünya lideri konumundadırlar. İlkeli insani yardımın desteklenmesi ve Uluslararası İnsancıl Hukuka riayet edilmesi uluslararası anlaşmamızın belkemiğini teşkil etmektedir."

Ön bilgi

Çatışma bölgelerindeki hedefli, ya da hedef gözetmeksizin yapılan rastgele saldırılarda sürekli sivil can kayıpları ya da yaralanmalar yaşanmaktadır. 70 milyonu aşkın kişi çatışma, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerlerinden edilmiştir. 200 milyondan fazla kişi insani yardımlara muhtaç durumdadır.

AB, yürüttüğü diyalog faaliyetleri, yapılan açıklamalar ve girişimlerin yanı sıra insani yardım erişiminin sağlanması amacıyla ortak örgütlere sağlanan fon desteği vasıtasıyla, Uluslararası İnsancıl Hukuk'a dünya genelinde saygı gösterilmesi ve riayet edilmesine katkıda bulunmaktadır.

2017 yılında AB, dünya genelinde 80'den fazla ülkedeki insani yardım operasyonlarına 1.75 milyar Avro'dan fazla fonu harekete geçirmiştir.


Daha fazla bilgi için

Factsheet - International Humanitarian Law