Jerusalem

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'nin ABD Başkanı Trump'ın Kudüs duyurusu konusunda yaptığı açıklama

07.12.2017 Per - 10:31

Brüksel, 06/12/2017

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs konusunda bugün yaptığı açıklama ve bunun barış imkânı üzerindeki muhtemel etkileri konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirtti. AB konuya ilişkin pozisyonunu aynen muhafaza etmektedir.

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs konusunda bugün yaptığı açıklama ve bunun barış imkânı üzerindeki muhtemel etkileri konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirtti. AB konuya ilişkin pozisyonunu aynen muhafaza etmektedir. Her iki tarafın beklentileri karşılanmalı ve Kudüs'ün iki devletin gelecekteki başkenti olarak statüsü müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmalıdır.

AB ve Üye Devletleri, Kudüs konusunda başka belgelerin yanı sıra 478 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararında belirtilen uluslararası mutabakata saygı göstermeye devam edecektir. Buna, Kudüs'ün nihai statüsü çözüme kavuşturuluncaya kadar diplomatik temsilciliklerinin yeri konusu da dâhildir. AB, gerginliğin tırmanmasını önlemek üzere sahadaki ve bölgenin geri kalanındaki tüm aktörlere sağduyu ve itidal çağrısında bulunmuştur. Nihai statüye ilişkin tüm hususları çözüme kavuşturabilecek doğrudan ve anlamlı müzakereler için gerekli koşulların yaratılmasına odaklanılmalıdır. AB bu süreci desteklemeye hazırdır ve her iki tarafla ve Dörtlü dâhil, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla bu yönde çalışmalarını sürdürecektir.

AB, müteakip Konsey Kararlarında ortaya konulan, iki devletli çözüm ve bu yöndeki mevcut politikalar konusundaki güçlü kararlılığını yineler. Her iki tarafın da taleplerini karşılayan müzakere edilmiş iki-devletli bir çözüm hem İsrail hem de Filistin'in hak ettiği uzun soluklu barış ve güvenliğin tesisi için tek gerçekçi yoldur.