Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner Johannes Hahn on the elections in Turkey

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Mogherini ve Komisyon Üyesi Hahn’ın Türkiye’deki seçimlere dair açıklaması

25.06.2018 Pt - 19:04

Brüksel, 25/06/2018 - 17:02

Türkiye’nin 24 Haziran tarihindeki genel meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, çok fazla sayıda seçmen ve geniş bir yelpazeyi kapsayan aday ve partilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu, Türk halkının demokratik süreç ve sivil haklara ve hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere olan sıkı bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

AGİT/DKİHO’nun gözlemci misyonunun değerlendirmesine göre seçmenler, gerçek anlamda bir seçim hakkına sahip olsa da, kampanya yürütme çalışmaları süresince eşitsizlik söz konusu olmuştur. Buna ek olarak, devam etmekte olan OHAL ortamındaki sınırlayıcı hukuksal çerçeve ve yetkiler de, medyayı da kapsayacak şekilde, toplanma ve ifade özgürlüğüne bazı sınırlamalar getirmiştir.

Önümüzdeki birçok ortak zorluğu birlikte aşmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve Parlamento ile birlikte çalışacağız.

Söz konusu seçimler, Venedik Komisyonu’nun da değindiği gibi, denetim ve denge unsurlarına ilişkin olarak Türk demokrasisi üzerinde kapsamlı bir takım etkileri olacak olan yeni başkanlık sisteminin yürürlüğe girmesi anlamına gelmektedir. Genel bir ifade ile, hukukun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin olarak kilit eksikliklerin ivedilikle giderilmesi Türkiye için faydalı olacaktır.