fbpx Eğitim Alanındaki Projeler: Geleceğin Anahtarı | AB Türkiye
students at school

Eğitim Alanındaki Projeler: Geleceğin Anahtarı

Eğitim, bireysel başarı beklentilerini ve kişisel gelişimi artırma ve böylece yaşam doyumunu etkileme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, eğitim ve öğretim, AB politikalarının merkezinde yer alır ve istihdam edilebilirlik, sosyal içerme ve ekonomik büyüme gibi diğer temel politika alanlarıyla yakından ilişkilidir. Buna bağlı olarak, eğitim alanındaki ana odak noktalarından biri, kız çocukları, engelli bireyler ve Roman çocuklar gibi dezavantajlı grupların eğitime erişimini artırmaktır. Eğitim yoluyla güçlenen dezavantajlı grupların, tam ve gerçek potansiyellerini topluma yansıtmaları daha mümkündür.

AB'nin bu alandaki bir diğer hedefi ise, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve mesleki yeterlilikler sistemini iyileştirmektir. İnsanların değişen iş gücü piyasasının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları edinmesine olanak tanımak amacıyla bu alandaki AB desteği, mesleki eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Kaliteli bir mesleki eğitim ve öğretim, aynı zamanda yaşam boyu öğrenimi teşvik ederek okulu erken bırakma ile mücadeleyi desteklemektedir.

Özellikle kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula devam oranlarını artırmak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de öncelikli bir müdahale alanıdır. AB'nin finansal destek sağladığı projeler, öğrencilerin, özellikle de kız öğrencilerin okula devam oranlarının artırılmasında önemli bir rol oynamıştır. AB'nin bu alandaki diğer bir önceliği, eğitimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmektir. Türk ortaklarla birlikte yürütülen çeşitli AB projeleri, toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele etmekte ve farkındalığı artırmaktadır.

Eğitime yapılan yatırım kalkınma için en büyük öneme sahip unsurdur ve problemli alanlarda mücadele için bir önceliktir. Bu nedenle AB, IPA II programı aracılığıyla eğitim alanını desteklemeye devam etmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz.

Faydalı Dokümanlar