fbpx Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar | AB Türkiye

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar

Avrupa Birliği, istihdam ve sosyal politikalar alanında AB müktesebatına uyum düzeyini artırma, Avrupa sosyal modeline doğru ilerleme ve insan kaynaklarını geliştirme çabalarında Türkiye’yi desteklemektedir.

 

IPA II Dönemi (2014-2020) *

IPA I Dönemi (2007 – 2013)

Toplam

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar

291 milyon 600 bin avro

474 milyon avro

764 milyon 600 bin avro

 *Eylül 2019 itibariyle güncellenmiş tahsisler

IPA-II (2014-2020) döneminde AB Türkiye'yi İstihdam Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı (EESOP) kapsamında 291,6 milyon avro finansman ile desteklemektedir. EESOP, ulusal öncelikler ve AB stratejileri ile müktesebat esas alınarak hazırlanmıştır. IPA II sektör desteğinin genel hedefi, daha kapsayıcı bir toplum geliştirmek için bireylere ve kurumlara yatırım yapmaktır. Bu hedef, istihdam ve işgücü piyasasının eksikliklerine odaklanarak; sosyal koruma ile sosyal içermeyi amaçlayan politikalar üzerine giderek; insana yakışır işleri teşvik ederek; toplumsal diyaloğu geliştirerek; eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini artırarak ve eğitim ve öğretime erişimi kolaylaştırarak gerçekleştirilecektir.
 

İstihdam Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı "Europe 2020" stratejisinin beş ana hedefinden üçü olan istihdam oranını arttırmaya, eğitime yatırım yaparak okul bırakma oranını düşürmeyle birlikte yoksulluk ve toplumsal dışlanmayı azaltmaya odaklanacaktır. Bu eylemler, işçi hakları, işyerinde ayrımcılığı önlemek, iş sağlığı ve güvenliği gibi AB müktesebatına uyum için kilit hususların bir kısmını da ele alacaktır. Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, kadınların iş hayatına katılımını artırmak, yoksulluk ve toplumsal dışlama ile mücadele de bu programın desteklediği diğer faaliyetler arasındadır.
 

IPA I Dönemi süresince (2007-2013) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ile Türkiye'ye 474 milyon avro tutarında AB yardımı tahsis edilmiştir. Türkiye'deki kamu kurumlarıyla yürütülen başarılı işbirliği çalışmaları sayesinde uygulanan 38 operasyon ve 935 sözleşmeyle IPA-I dönemi (2007-2013) etkili sonuçlarla tamamlanmıştır.
 

Program sonunda 26.000'i aşkın kadın çalışma piyasasına katılmış; 17.000'den fazla genç istihdam edilebilirliklerini artırmak üzere eğitimlere katılmış; 7.500'i aşkın kız çocuğu orta öğretime devam etmiş ve 35.000'den fazla dezavantajlı kişi kamu istihdam hizmetlerinden yararlanmış, rehberlik ve danışmanlık hizmeti almış ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmıştır.