fbpx Ekonomik ve Sosyal Komite | AB Türkiye

Ekonomik ve Sosyal Komite

 Temel Bilgiler: 
 Görevi: Örgütlü sivil toplumu temsil eder
 Üyeler :  344
 Görev Dönemi:  Dört yıl
 Toplantılar:  Brüksel'de, aylık yapılır
 Adres:  Rue Belliard 99, B-1040 Brüksel
 Tel:  (32-2) 546 90 11
 İnternet:  http://www.eesc.europa.eu/

Ekonomik ve Sosyal Komite, değişik baskı gruplarının Avrupa Topluluğu'nda temsilini sağlayan danışma kurumudur. Komite, işveren ve işçi sendikalarını, çiftçi kooperatiflerini, esnaf ve zanaatkar birliklerini, tüketici örgütlerini ve birçok sivil toplum örgütlerini temsil etmektedir. Komite; Avrupa Konseyi’ne, Komisyon’a ve Parlamento’ya danışmanlık yapar, çalışmaları ile bu kuruluşların daha demokratik yapılar olmasını garantiler. Komite üç ana gruptan oluşur:

 • İşverenler:
 • İşçiler:
 • Serbest meslek sahipleri: 

1957 Roma Antlaşması ile kurulan komite, görüşleri ve raporları ile ekonomik ve sivil toplum örgütünün Avrupa Birliği kararlarında söz sahibi ve etkili olmasını sağlar. AB Konseyi’nde, Parlamento’da ve Komisyon’da birçok karar alınmadan önce görüşleri için Komiteye başvurulur.
 
Komitenin merkezi Brüksel'dedir. Komite üyeleri, üye hükümetler tarafından nüfus oranlarına göre dört yıllık dönemler için seçilirler ve çalışmalarını tamamen bağımsız olarak yürütürler. Yeni üye ülkelerin katılımıyla Komite'nin üye sayısı 353 oldu.

Komitenin daimi temsilciliği; bir büro, üç grup (işveren, işçi ve diğer baskı grupları), altı çalışma grubu ve genel sekreterlikten oluşmaktadır. Başkan ve iki başkan yardımcısı iki yıllık dönemler için seçilmekte ve Başkan, Komiteyi yurt dışında temsil etmektedir.

Ekonomik ve Sosyal Komite’nin 3 ana görevi vardır:

 • Konsey, Komisyon ve Parlamento’ya tavsiyelerde bulunmak;
 • Sivil toplumun Avrupa birleşmesine daha katılımcı ve daha demokratik bir toplum anlamında katkısını sağlamak;
 • Üye olmayan ülkelerdeki sivil toplum kurumlarıyla da ilişkiye girerek bir danışma mekanizmasını oluşturmak.

Komite’nin altı ayrı çalışma grubu şöyledir:

 • Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Grubu
 • Ekonomik ve Parasal Birlik ve Ekonomik ve Sosyal Birleşme Grubu
 • İstihdam, Sosyal İlişkiler ve Vatandaşlık Grubu
 • Dış İlişkiler Grubu
 • Tek Pazar, Üretim ve Tüketim Grubu
 • Ulaştırma, Enerji, Altyapı ve Enformasyon Topluluğu Grubu