fbpx Ekonomik ve Ticari İlişkiler | AB Türkiye

Ekonomik ve Ticari İlişkiler

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) 1958 yılında kurulmasından beri Avrupa ile daha yakın bağlar kurmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin gösterdiği bu ilgi; karşılıklı ekonomik ilerlemeyi hızlandırma, ticari ilişkileri artırma ve Türkiye ile AET arasındaki farklılıkları azaltma amacı taşıyan Ankara Anlaşmasının 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmasıyla somut hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler büyük artış göstermiştir. 1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulanmaya başlanmış ve 1999’da Türkiye, Avrupa Birliği’ne katılım için aday ülke olmuş ve 2005 yılında katılım müzakereleri başlamıştır.

Onyılları kapsayan bir süre içinde Türkiye’nin ekonomisi, Avrupa Birliği ile büyük ölçüde entegre olmuştur. Gümrük vergilerinin yanı sıra sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerine uygulanan diğer kısıtlamaların kaldırılmasının ötesine geçen bu entegrasyon sürecinin kolaylaştırılmasında AB-Türkiye Gümrük Birliği ve katılım müzakereleri çok önemli bir rol oynamıştır. Gümrük Birliği; Türkiye’nin müktesebata ait teknik unsurlara uyum sağlamasını desteklemiş, Türk firmalarının Avrupa üretim ağlarına dikey entegrasyonunu teşvik etmiş ve Türkiye gümrük idaresinin modernleştirilmesine destek vermiştir. Buna ek olarak halihazırda devam etmekte olan katılım müzakereleri, Türkiye’nin ekonomik reformları takip etmesine imkan tanıyan bir çerçeve sunmuştur.