fbpx Elektrik hattı için yeni bir iletim kodu oluşturmak | AB Türkiye
ipad with smartgrid word cloud

Elektrik hattı için yeni bir iletim kodu oluşturmak

Arka plan

Bir önceki proje ile Türkiye’nin elektrik ağının Avrupa kıtasal elektrik şebekesine bağlantısının hazırlanmasından sonra, Türkiye’nin elektrik iletimine ilişkin mevzuatının Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri (ENTSO-E) standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu.

Yeni şebeke yönetmeliği bu kapsamda Türk elektrik sisteminin işletilmesi ve kullanılmasına ilişkin teknik ilke ve gereklikleri ve ayrıca ilgili aktörlerin rollerini tanımlamaktadır. Aynı zamanda rüzgar enerjisinin şebekeye entegre edilmesine ilişkin kuralları da belirlemektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı Türk enerji iletim yasalarını Kıtasal Avrupa için ENTSO-E mevzuatıyla uyumlu hale getirmekti.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) projenin uygulanmasında temel bir rol oynadı.

Yasa taslağı ilgili ENTSO-E kılavuzu ile piyasa ve teknik yönetmeliklerin incelenmesini müteakiben derlenecektir. Yasa taslağı hazırlandıktan sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına sunuldu.

Ayrıca TEİAŞ çalışanlarının eğitimleri organize edilmiş olup bu eğitimler kapsamında bir AB ülkesinde iletim şirketi kıdemli çalışanları için teknik çalışma ziyaretleri düzenlendi. Bunun ardından belirli bölümlerden mühendisler ENTSO-E sistem gereklikleri hakkında eğitim gördü.

 Yeni yasa Türk elektrik sisteminin merkezi Avrupa şebekesi ile paralel senkronizasyonunu güçlendirerek Türkiye ile Avrupalı komşuları arasında sınır-ötesi elektrik ticareti için daha iyi işlev gören bir sistem oluşmasına yardımcı olacaktır. Genel arabağlantılı enerji sisteminin, işletme güvenliğinin ve son kullanıcılar için tedarik kalitesinin iyileştirilmesi aynı zamanda Türkiye’de ve ENTSO-E sisteminde elektrik iletim sistemi performansını arttıracaktır. Bu da genel elektrik sisteminin işletiminde işlevselliği geliştirecektir.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE: 1.5 milyon avro (AB payı 1.35 milyon avro)
  • BÖLGE: Türkiye
  • DURUM : Tamamlanmış