fbpx Elektrik şebekesinin iyileştirilmesi | AB Türkiye
Computer keys with ideas, solutions written on it

Elektrik şebekesinin iyileştirilmesi

Arka plan

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Türkiye’nin elektrik iletim ve piyasa işletmeni olarak elektrik piyasasının bel kemiğidir.  İşlevsel bir iletim sistemi sağlaması, Türkiye elektrik sistemini Avrupa elektrik şebekesine entegre etmesi ve sınır ötesi elektrik ticaretine olanak sağlaması gerekmektedir. TEİAŞ’ın bu görevleri yerine getirebilmesi için özellikle de gerilim altında çalışmaya ilişkin işletme ve bakım kapasitesini arttırması gerekmektedir. Bu sayede maliyeti ve sorunları fazla olan sistemi devre dışı bırakma gibi işlemlere gerek kalmaksızın gerilim altındaki sistemlerde de çalışma ve bakım yapılabilecektir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı TEİAŞ’ın kurumsal yapısı ve kapasitesini gerilim altında çalışma yapmaya yönelik teknik kapasitesini artırmak, çalışma güvenliği ve eğitim faaliyetlerini geliştirmek, insan kaynakları politikalarını iyileştirmek ve bilgi teknolojileri sistemlerinin istikrarını sağlamaktır.

Bunun için atılacak ilk adım gerilim altında çalışma için bir test alanı oluşturulması ve gereken araçlarla donatılmasıdır. Gerilim altında çalışma eğitimi için her biri en az beş çalışandan oluşan iki adet eğitmen ekibi oluşturulmaktadır. Bunlardan biri havai hatlar diğeri ise trafo merkezleri içindir.

Çalışma güvenliği ve eğitim programları AB standartlarına uygun olarak geliştirildikten sonra çalışanların eğitimleri başlamaktadır ve kursu başarıyla bitiren çalışanlara birer sertifika verilmektedir.

Projenin son bileşeni ise TEİAŞ’ın BT biriminde iyileştirmeler yapılması ve bir müşteri hizmetleri biriminin oluşturulmasıdır.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE: 2 milyon avro (AB katkısı 1.8 milyon avro)
  • BÖLGE: Tüm Türkiye
  • DURUM: Tamamlandı