fbpx Elektronik izleme sistemlerinin kullanımında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yardımı | AB Türkiye
Elektronik izleme sistemlerinin kullanımında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yardımı

Elektronik izleme sistemlerinin kullanımında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yardımı

Arka plan

Avrupa’daki en yüksek oranlardan biri olarak Türkiye’de cezaevi nüfusu 2012 yılında yaklaşık 120.000 olarak gerçekleşmiştir. Birçok ülkede, elektronik izleme duruşma öncesinde, cezalarının bir bölümünde veya tüm ceza süresi boyunca suçluları gözaltında tutma ihtiyacını azaltmaktadır çünkü yargıçlara bir alternatif olarak gözaltı içermeyen toplum temelli cezalar verme olanağı tanımaktadır. 2012 yılında, yaklaşık 99.000 suçlu Denetimli Serbestlik Hizmetleri tarafından izlenerek toplum hizmetinde çalışarak cezalarını çektiler. Ancak mevcut mevzuat, Denetimli Serbestlik Hizmetinin yargılanmaya devam eden veya şartlı tahliye edilmiş kişilerin denetlenmesinde elektronik izlemenin kullanılmasına izin vermemektedir. Araştırmalar, 60,000 tutuklunun elektronik izleme sistemi kullanılması halinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest olabileceğini göstermektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Suç olaylarını engellemek ve azaltmak için genel hedefin bir parçası olarak, proje Avrupa standartlarına uygun olarak Türkiye'de etkili ve işlevsel bir elektronik izleme sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.  Proje, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü tarafından idare edilecektir.

Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir sistem tasarlamak amacıyla, bir yıllık pilot program, farklı nüfus yoğunlukları bağlı olarak seçilecek ülkenin 133 gözaltı merkezlerinin, 12'sinde uygulanacaktır.

AB'de en iyi uygulamaların incelenmesini takiben formüle edilen duruşmaları yapabilmek için gerekli tüm ekipmanları alacak olan müdahale ekiplerine seçilen 12 gözaltı merkezi için eğitim verilecektir. Bir merkezi izleme merkezi de kurulacaktır.

Pilot program öncesinde denetimli serbestlik hizmeti ayrıca, elektronik izlemeyi uygulamak için gerekli politikaları ihlal prosedürleri, yeni suçluluların kaydı, düzenlemelerin rapor edilmesi, risk ölçme ve değerlendirmesi de dahil olmak üzere formüle edecektir.

Bu çalışmalardan elde edilen deneyimler -elektronik izleme için ideal zaman dilimi, ihlallerin meydana gelebileceği şartlar, olması beklenen kültürel sorunlar gibi- elektronik izleme tanıtımında yasa tasarısına son şekil verilirken dikkate alınacaktır.