fbpx Emisyon ve Kirletici Verilerinin Kamusal Erişimini Sağlamak | AB Türkiye
istanbul'da trafik sıkışlığı

Emisyon ve Kirletici Verilerinin Kamusal Erişimini Sağlamak

Arka plan

Endüstriyel faaliyetlerin çevre üstünde önemli bir etkisi olduğundan AB çapında endüstriyel emisyonlar mevzuata tabidir.  Türkiye ekonomik olarak geliştikçe, endüstriyel kirlilik çevreyi etkileyen en önemli faktör olmaktadır. Bu alandaki AB mevzuatının en önemli parçası, 30.000’den fazla endüstriyel tesisisin emisyon değerleri ile kirleticilerin ve atıkların taşınması ile ilgili detaylı bilgilere kamusal erişimi sağlayan Avrupa Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı (A-KSTK) yönetmeliğidir. Ancak, ilgili mevzuat eksikliği ve yeterli eğitim ve bilginin eksikliği, Türkiye’de sürdürülebilir ve yeterli bir KSTK sisteminin oluşturulmasına engel olmuştur.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, çevresel koşulları iyileştirerek endüstriyel kirlilik kontrolünü geliştirmek ve ayrıca endüstriyel kirliliği A-KSTK sistemi doğrultusunda izlemek ve kaydetmektir.

Türkiye’de ulusal bir A-KSTK kurmak için, Türkiye’deki yasaların geliştirilerek ilgili AB mevzuatının kabul edilmesi gerekmektedir.   Ayrıca, farklı AB üye devletlerinin yasal çerçevelerinin kıyaslaması ve Türkiye’nin kirletici salınım ve taşınım kaydı üzerine olan Kiev protokolünü onaylaması sonucu doğacak sorumluluklarının analizini yapmak da gerekmektedir.

CBS sistemi tarafından desteklenecek olan ulusal A-KSTK’nın ülke genelinde kullanımı başlamadan önce, dokuz sanayi bölgesindeki iki tesiste pilot uygulaması yapılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından seçilen personel, A-KSTK’nın nasıl kullanıldığını birinci elden görmek için farklı AB üye devletlerine inceleme gezilerine katılırken, sanayi kuruluşları ve STÖ’ler gibi diğer paydaşların eğitimi Türkiye’de verilecektir.

Kamunun kolay ve basit bir şekilde kirleticilerle ilgili çevresel bilgilere ulaşabilmesi için, kendi internet sayfası olacak olan yeni sistemle ilgili bilinç oluşturmaya yönelik tanıtım kampanyası da yapılacaktır.