fbpx Enerji | AB Türkiye

Enerji

AB enerji politikası; sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, arz güvenliği ve ekonominin karbondan arındırılması gibi temel enerji hedeflerine ulaşmak için, ileriye dönük bir iklim değişikliği politikasını içeren dayanıklı bir Enerji Birliğine yönelik çerçeve stratejisi sunmaktadır. AB özellikle sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payının artırılması ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesini sağlamaya kararlıdır.