fbpx Enerji - AB’nin Hedefleri | AB Türkiye
gecede ışıklandırılmış binalar

Enerji - AB’nin Hedefleri

Enerji ile ilgili hedeflerini sistematik bir şekilde izleyebilmek için Avrupa Birliği; 2020, 2030 ve 2050 yılları için hedefler belirlemiştir. Bu hedefler AB’ye sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili istikrarlı bir politika çerçevesi sunmaktadır. Aynı zamanda bu hedefler, bir yandan AB’nin enerji alanındaki küresel liderliğini gösterirken diğer yandan da yatırımcıların ilgili konuları açık ve net bir şekilde anlamasını sağlamaktadır. 

2020 Enerji Stratejisi, AB’nin 2010 ile 2020 yılları arasındaki “20-20-20 hedefleri” olarak bilinen önceliklerini tanımlamaktadır:

  • Sera gazlarının en az %20 oranında azaltılması;
  • Yenilenebilir enerjinin AB’nin enerji tüketimi içerisindeki payını en az %20’ye çıkarmak;
  • Enerji verimliliğini en az %20 oranında artırmak.

 AB Üye Ülkeleri, 2030 yılı için aşağıdaki hedefler üzerinde de mutabakata varmıştır:

  • 1990 yılı seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarını %40 oranında azaltmak;
  • AB tarafından tüketilen enerjinin %27’sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini sağlamak;
  • Enerji verimliliğini en az %27 oranında artırmak.
  • AB ülkeleri arasında, elektrik dahili bağlantı hedefi olarak belirlenen %15 oranına ulaşmak ve altyapı projelerini ilerleterek iç enerji piyasasını tamamlamak.

AB, 2050 itibariyle sera gazlarında 1990 yılına kıyasla %80 ila %90 arasında bir azalma hedeflemektedir. 2050 Enerji Yol Haritası bu hedefe ulaşmaya yönelik birkaç senaryo sunmaktadır.