fbpx Enerji Alanında AB ve Türkiye İşbirliği | AB Türkiye
Three buckets trucks lift linemen to top of electricity pole. Three repairmen combine knowledge and repair power outage.

Enerji Alanında AB ve Türkiye İşbirliği

Türkiye, AB’ye katılmak için aday ülke olmanın yanı sıra, büyük bir enerji ithalatçısı olup aynı zamanda Kafkasya, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Orta Asya’dan Avrupa’ya taşınan doğal gaz için önemli bir transit ülke olma potansiyeline de sahiptir. Bu nedenle, Güney Gaz Koridorunun Trans Anadolu boru hattının inşasıyla geliştirilmesi konusunda Türkiye’nin rolü hayati önem taşımaktadır. AB, Türk gaz ve elektrik piyasalarının Birliğin iç enerji piyasası ile entegre edilmesini sağlamak için Türkiye ile işbirliği yapmaktadır. Türkiye ayrıca, Enerji Topluluğu ve Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) içerisinde gözlemci olarak yer almaktadır.

16 Mart 2015 tarihinde AB ile Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu başlatılmıştır.

 Bu alandaki ilk toplantı 28 Ocak 2016 tarihinde düzenlenmiştir (https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/arias-canete/announcements/joint-press-statement-turkey-eu-high-level-energy-dialogue-meeting_es). Enerji işbirliğine ilişkin bilgilerin küresel ve bölgesel düzeyde düzenli olarak paylaşılması, her iki taraf için de önemli faydalar sağlamaktadır